در
کتابخانه
بازدید : 712916تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
آیا مهر و نفقه یادگار عهد مملوك بودن زن است؟ .

*قرآن كریم مهر را به عنوان هدیه ای از جانب مرد و نشانه ای از صداقت او یاد كرده است.

*مهر از آنجا پیدا شده كه طبیعت در مسأله ی عشق برای هر یك از مرد و زن نقش جداگانه ای قائل شده است.

*اسلام رسوم جاهلیت را در باره ی مهر منسوخ كرد.

*عشق زن اگر از خودش آغاز شود، هم عشق شكست می خورد، هم شخصیت زن.

*باید مردمی را كه به قانون اسلام عمل نمی كنند اصلاح كنیم، چرا قانون را خراب كنیم؟ .

*سیستم مهری اسلام مخصوص به خود آن است و باید جدا از سایر سیستمهای مهری مطالعه شود.

*اروپا در صدسال پیش و اسلام در چهارده قرن پیش به زن استقلال اقتصادی داد.

*سه نوع نفقه از نظر فقه اسلامی.

*زن اروپایی باید ممنون ماشین باشد نه ممنون قانونگذاران.

*اسلام استقلال اقتصادی داد، اما خانه براندازی نكرد.

*توانایی زن در تحصیل ثروت، از مرد كمتر و استهلاك ثروتش بیشتر است.

*مرد امروز می خواهد با الغاء حق نفقه از اسرافكاری زن انتقام بگیرد.

الغاء حق نفقه ی زن بر شوهر، راه را برای مردان شكارچی هموار می كند.

*آیا اعلامیه ی حقوق بشر به زن توهین كرده است؟
مجموعه آثار شهید مطهری . ج19، ص: 193
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است