در
کتابخانه
بازدید : 751574تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
*انواع چندهمسری در تاریخ زندگی انسان.

*اسلام سه نوع از چهار نوع زناشویی جاهلیت را لغو كرد.

*كمونیسم جنسی و چندشوهری.

*چرا چندشوهری شكست خورد و چندزنی رواج یافت؟ .

*برای زن، بر خلاف مرد، عنصر معنوی زناشویی بیش از عنصر مادی اهمیت دارد.

*تعدد زوجات جزء حقوق زن است نه حقوق مرد.

*علل تاریخی تعدد زوجات.

*آیا تعدد زوجات زاییده ی آب و هوای مشرق زمین است؟ .

*چندهمسری فرم غربی و چندهمسری فرم شرقی.

*علت مرسوم نشدن تعدد زوجات در مغرب زمین رواج فحشاء بوده نه مقررات دین مسیح.

*مرد از نظر تعدد زوجات گاهی زورگویی كرده، گاهی مجوز حقوقی داشته، گاهی اداكننده ی حق زن بوده است.

*حق زن در چندهمسری.

*آمار و ارقام سخن می گویند.

*همیشه رقم زن آماده برای ازدواج از رقم مرد آماده برای ازدواج فزونی دارد، چرا؟ .

*اعلامیه ی حقوق بشر درباره ی یكی از بزرگترین حقوق انسانی سكوت كرده است.

*به فتوای مردم انگلستان اگر «هووی زن» ریش و سبیل داشته باشد چندهمسری مانعی ندارد.

*آیا طبیعت مرد چندهمسری است؟ .

*می گویند مرد قانوناً تك همسر باشد و عملاً چندهمسر.

*عوامل خیانت مرد را محیط فاسد به وجود می آورد نه طبیعت ذاتی او.

*مرد قرن بیستم موفق شده از تعهدات خود نسبت به زن بكاهد و بر كامگیریهای خود بیفزاید.

*بحرانی كه زنان از شوهر مانده ایجاد می كنند از هر بحرانی خطرناكتر است.

*اشكالات و معایب چندهمسری:

به عقیده ی اكثر مردان: خدا یكی، زن یكی.

عشق و احساسات قابل تقسیم و جیره بندی نیست.

چندهمسری محیط خانوادگی را كه باید الهام بخش مهر و نیكی باشد به میدان جنگ تبدیل می كند.

مرد چگونه منافع زناشویی خود را كه یك بار فروخته، بار دیگر می فروشد؟ .

*نقش اسلام در مسأله ی چندهمسری.

*اسلام چندهمسری را، هم محدود كرد و هم مشروط.

*شرط مالی و جسمی در تعدد زوجات.

*علل تنفر مرد امروز از چندهمسری.

*آنچه جای چندهمسری را در این قرن پر كرده «گناه» است نه «وفا» .
مجموعه آثار شهید مطهری . ج19، ص: 299
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است