در
کتابخانه
بازدید : 44472تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
این مطلب قابل انكار نیست كه در میان علمای شیعه افراد زیادی پیدا شدند كه ترس از قیاس آنها را به بیماری جمود مبتلا كرد. هم در شیعه و هم در سنی از این جامدفكران زیاد بودند. اینها وقتی كه با مسئله ای مواجه می شدند اگر دستور خاصی در آن مورد رسیده بود جواب می دادند و اگر حدیث و دستور خاصی نرسیده بود لب فرو می بستند و جوابی نمی دادند، نه قیاس می كردند و نه در پی اجتهاد صحیح و استخراج اصول از فروع بودند. شیخ طوسی- آنچنان كه از سخن وی در مقدمه مبسوط و هم عُدّة الاصول برمی آید- گرفتار چنین جامدفكرانی بوده
مجموعه آثار شهید مطهری . ج20، ص: 138
است و هنوز هم كم و بیش وجود دارند. برای ما فعلاً ضرورت ندارد كه بحث كنیم آنها چه اشخاصی بوده و چه افكاری داشته اند؟ عمده این است بدانیم كه اسلام چه گفته و علمای بزرگ اسلامی از قبیل شیخ ابوجعفر طوسی چگونه تلقی كردند؟
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است