در
کتابخانه
بازدید : 222483تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
بنا بود در این جلسه به نوعی نتیجه گیری شود. مجموع بحثهایی كه در این جلسات شد در اطراف چند موضوع بود كه البته این موضوعات به وسیله ی افراد مختلف مطرح شد. بعضی از آقایان روی برخی قسمتها بیشتر تكیه داشتند و روی بعضی قسمتها كمتر. یكی از مسائل، مسئله ضرورت بانكها بود كه در این جهت آقای مهندس بازرگان بیشتر از دیگران مطلب را تشریح كردند و در صدد اثبات ضرورت بانكها برآمدند. همچنین آقای مهندس طاهری كه در اینجا [1]یك روز مختصر صحبت كردند ولی در انجمن اسلامی مهندسین به طور مفصل صحبت كرده اند، جزوه ای نوشته اند كه همان روزهای اول در اختیار من قرار دادند ولی حقیقتش من فرصت مطالعه پیدا نكرده بودم تا در هفته ی گذشته دقیقاً مطالعه كردم. به نظر من ایشان بسیار زحمت كشیده اند و جزوه شان یك جزوه ی قابل توجهی است، گو اینكه من انتقادات زیادی بر بیانات ایشان دارم. انتقاد داشتن بر یك چیزی غیر از این است كه اصلاً خود مطلب یك مطلب اساسی پایه داری هست یا نه و نكات قابل توجهی دارد یا نه. جزوه ی آقای مهندس طاهری جزوه ی قابل توجهی است، زحمت كشیده اند.

ایشان با اینكه لبه ی تیغشان بیشتر متوجه حمله به بانك است، در عین حال در این جهت با آقای مهندس بازرگان شریك هستند كه ضرورت بانكها را تأیید می كنند، یعنی ضرورت خاصی را تأیید می كنند و به طور كلی نفی نمی كنند. البته در
مجموعه آثار شهید مطهری . ج20، ص: 307
مسئله ضرورت بانكها آقای مهندس بازرگان بهتر از دیگران مطلب را تشریح كردند، مخصوصاً در مسئله اصلی بانكها. یك وقت انسان بانك را از نظر حواله ی پول و این طور چیزها بررسی می كند. درست است كه اینها مشروع است ولی مسئله اصلی بانكها اینها نیست، آنچه كه بانك را بانك كرده اینها نیست. آنچه كه در مجموع به دست می آید این است كه مسئله اصلی یك ضرورت است. حالا این ضرورت را می توانید بگویید عصر جدید به وجود آورده یا نه، این ضرورت در عصرهای قدیم هم بوده ولی حلش نكرده بودند. به هر حال چنین چیزی در جامعه ی امروز هست.


[1] انجمن اسلامی پزشكان.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است