در
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
این سخنرانی در حدود سال 1350 در دانشكده ی الهیات دانشگاه مشهد ایراد شده است.

بسم اللّه الرحمن الرحیم.

موضوع بحث «قوانین اسلام در مقایسه با توسعه و تحول دنیای جدید» است. ما در این مقایسه، خودمان را در برابر دو چیز می بینیم، از طرفی قوانین اسلامی و از طرفی یك حقیقت تاریخی و آن توسعه و تحول دنیای جدید است. البته مقصود این نیست كه در دنیای جدید یك پدیده ی استثنایی به نام توسعه و تحول پیدا شده است.

توسعه و تحول از ضروریات زندگی بشر است. از روزی كه بشر در این دنیا پیدا شده و زندگی اجتماعی به وجود آورده است پیوسته در حال تحول و تغییر و توسعه بوده است، مراحلی را پیموده تا به امروز رسیده است، و البته در عصر جدید و در دنیای جدید یك جهشی در تحول پیدا شده است كه در اعصار پیش شاید جهشی به این عظمت و توسعه وجود نداشته است. ضرورت طرح این بحث این است: ما حق داریم كه به این دو چیز هر دو علاقه مند باشیم، هم حق داریم كه به اسلام علاقه مند باشیم و هم حق داریم كه به توسعه و تحول دنیا و توسعه ی تمدن علاقه مند باشیم. ولی باید ببینیم كه آیا ما می توانیم هم واقعاً مسلمان باشیم و هم همراه و همگام با تحول جهان و توسعه ی تمدن، یا نه؟

مجموعه آثار شهید مطهری ، ج21، ص: 472
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است