در
کتابخانه
بازدید : 71211تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
اسلام دینی حكیمانه است؛ دستوری خالی از مصلحت و راز و رمز، مخصوصاً راز و رمز اجتماعی ندارد. یكی از دستورهای اسلامی این است كه هر فرد مسلمان كه می میرد، بر دیگران واجب است كه بدن او را به ترتیب مخصوص غسل دهند و شستشو نمایند، در جامه هایی پاك به ترتیب مخصوص كفن كنند و سپس نماز بخوانند و دفن نمایند. همه ی اینها حكمتها و راز و رمزها دارد كه فعلاً در مقام بحث از آنها نیستیم.
ولی این دستور یك استثنا دارد؛ آن استثنا شهید است. از این دستورها فقط نماز و دفن در مورد شهید اجرا می شود، اما غسل و شستشو یا كندن لباسهای دوران زندگی و پیچیدن در جامه ای دیگر به ترتیب خاص، ابدا.
این استثنا خود راز و رمزی دارد. نشانه ی این است كه روح و شخصیت شهید آنچنان پاك و وارسته شده كه در بدنش و در خونش و حتی در جامه اش اثر گذاشته است.
بدن شهید یك «جسد متروّح» است، یعنی جسدی است كه احكام روح بر آن جاری شده است، همچنان كه جامه ی شهادتش «لباس متجسّد» است؛ یعنی حكم
مجموعه آثار شهید مطهری . ج24، ص: 448
روح بر بدن جاری شده و حكم جاری شده بر بدن، بر لباس و جامه جاری شده است.
بدن و جامه ی شهید از ناحیه ی روح و اندیشه و حق پرستی و پاكباختگی اش كسب شرافت كرده است.
شهید اگر در میدان معركه جان به جان آفرین تسلیم كند، بدون غسل و كفن با همان تن خون آلود و جامه ی خون آلود دفن می شود.
خون، شهیدان را ز آب اولی تر است
این خطا از صد صواب اولی تر است
در درون كعبه رسم قبله نیست
چه غم ار غواص را پاچیله نیست
تو ز سرمستان قلاووزی مجو
جامه چاكان را چه فرمایی رفو
لعل را گر مهر نبود باك نیست
عشق در دریای غم، غمناك نیست
ملت عشق از همه دینها جداست
عاشقان را مذهب و ملت خداست
این احكام خاص در فقه اسلامی درباره ی بدن شهید، نشانه ی دیگری است از قداست شهید در اسلام.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است