در
کتابخانه
بازدید : 64917تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
شهید حماسه آفرین است. بزرگترین خاصیت شهید حماسه آفرینی اوست. در ملتهایی كه روح حماسه، مخصوصاً حماسه ی الهی می میرد بزرگترین خاصیت شهید این است كه آن حماسه ی مرده را از نو زنده می كند. لهذا اسلام همیشه نیازمند به شهید است، چون همیشه نیازمند به حماسه آفرینی است، حماسه های نو به نو و آفرینشهای نو به نو.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است