در
کتابخانه
بازدید : 64918تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
امشب ما برای چه جمع شده ایم؟ امشب شب كیست؟
امشب شب شهید است. در دنیای امروز معمول است كه روزی از روزهای سال را به نام یك گروه یا فرقه یا جنسی اختصاص می دهند برای تجلیل و تعظیم او؛ مثل روز مادر، روز معلم و غیره. ندیده ایم كه روزی را روز شهید قرار دهند. در اسلام یك روز است كه روز شهید است و آن روز عاشوراست. علیهذا امشب كه شب عاشوراست شب شهید است.
عرض كردم منطق شهید از یك طرف منطق عشق الهی است، و از طرف دیگر منطق اصلاح اجتماعی. دو شخصیت مصلح و عارف را اگر تركیب كنند و از آنها یك انسان به وجود بیاورند شهید به وجود می آید، مسلم بن عوسجه به وجود می آید، حبیب بن مظاهر به وجود می آید، زهیر بن قین به وجود می آید؛ البته شهدا هم در یك درجه نیستند.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است