در
کتابخانه
بازدید : 47577تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
یك روایت نسبتاً معروفی هست كه مؤید این مدعاست. هرچند آن روایت در مورد معجزه های پیغمبران است كه در عصرهای مختلف به یك گونه نبوده است، اما مدعای ما را تأیید می كند. این روایت، جواب سؤالی است كه ابن سكّیت از حضرت هادی علیه السلام روایت كرده است.
ابن سكّیت از ادبای معروف است، نامش در كتب ادب زیاد برده می شود، معاصر با حضرت هادی (سلام اللّه علیه) است، یعنی در زمان متوكل می زیسته، شیعه مذهب بود و به دست متوكل هم كشته شد. می گویند علت كشته شدنش این بود كه معلم المعتز و المؤید پسران متوكل بود. متوكل می دانست كه ابن سكّیت به علویین علاقه مند است. یك روز هنگامی كه ابن سكّیت پیش متوكل بود، دو پسر متوكل وارد شدند. متوكل كه از شمشیرش به اصطلاح خون می چكید رو كرد به ابن سكّیت و گفت: آیا پسران من بهترند یا پسران علی، حسن و حسین؟ این مرد عالم چنان از این گستاخی متوكل برآشفت كه گفت: قنبر، غلام علی در نظر من بهتر است از این دو پسر و از پدر آنها. متوكل دستور داد غلامهای تركی آمدند و زبان ابن سكّیت را از پشت گردن درآوردند. آن مرد با این وضع كشته شد.
مجموعه آثار شهید مطهری . ج24، ص: 519
به هرحال این مرد از حضرت هادی (سلام اللّه علیه) پرسید: یا ابن رسول اللّه! چرا حضرت موسی وقتی مبعوث شد آیت و وسیله و معجزه ای كه برای دعوت و هدایت مردم به كار می برد، از نوع اژدها شدن عصا و ید بیضا و امثال اینها بود و اما حضرت عیسی كه مبعوث شد می بینیم وسیله و معجزه و ابزاری كه به كار می برد چیز دیگر است، كورهای مادرزاد را معالجه می كرد، پیسها را معالجه می كرد، مرده را زنده می كرد و از این قبیل، و اما پیغمبر ما كه مبعوث شد معجزه اش از نوع هیچ كدام از اینها نیست، از نوع بیان و كلام است، قرآن است.
حضرت فرمود: این به واسطه ی اختلاف عصر و زمانها بود. در زمان حضرت موسی چیزی كه حكومت می كرد و بر فكرها غلبه داشت و چشمها را پر كرده بود سِحر و جادوگری و این طور چیزها بود. معجزات موسی شبیه بود به عملیاتی كه آنها داشتند، با این تفاوت كه آنچه موسی داشت معجزه بود و حقیقت داشت و آنچه آنها داشتند سحر و چشم بندی بود. اما زمان عیسی زمانی بود كه عده ای اطبا پیدا شده بودند و معالجات حیرت انگیز می كردند. گردنها به طرف كسانی كشیده می شد كه از این نوع هنرها داشتند. خداوند معجزه ی عیسی را از این سنخ قرار داد. و اما عصر خاتم الانبیاء عصر سخن و كلام بود. توجه مردم به سخنِ عالی بود. لهذا معارف عالیه ی اسلام به صورت سخنان عالی و در لباس فصاحت و بلاغت كامل ادا شد.
ابن سكّیت جواب امام را خیلی پسندید و گفت: حالا رمز مطلب را فهمیدم. بعد عرض كرد: یا ابن رسول اللّه! الآن حجت خدا چیست؟ فرمود: عقل. گفت: هذا وَ اللّهِ هُوَ الْجَوابُ.
پس معلوم می شود علت اختلافات معجزات پیغمبران این بوده كه وسیله ی هدایت مردم در هر زمانی متفاوت است، و الّا ممكن بود از آدم تا خاتم- اگر حضرت آدم معجزه داشته و اگر پیغمبر بوده، زیرا بعضی می گویند پیغمبر نبوده- یك نوع معجزه داشته باشند. اما این طور نبوده، هر پیغمبری معجزه ای كه به كار می برده متناسب بوده با عصر و زمان خودش.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است