در
کتابخانه
بازدید : 58128تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
[1]
بحث این جلسه ی ما درباره ی روابط بین الملل اسلامی است. مقصود از روابط بین الملل اسلامی این است كه رابطه ی یك فرد مسلمان را با یك فرد غیر مسلمان مشخص كنیم و یا رابطه ی یك جامعه ی اسلامی با جامعه ای غیر اسلامی چگونه بایستی باشد؟
[1] این سخنرانی در روز دوشنبه 20 بهمن 1354 در سمینار دبیران دینی منطقه ی غرب تهران ایراد شده است.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است