در
کتابخانه
بازدید : 59434تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
حال می آییم سراغ مسئله ی ایمان و دین. یك وقت است كه دین حقیقتی است مانند علم و بهداشت و سلامت و بلكه بالاتر، حقیقتی است كه بشر برای سلامت خود به آن نیازمند است. اگر این جور است مسئله ی دیگری است؛ من كه متدیّن هستم باید روابطی كه دینم را به خطر می اندازد از زندگیم حذف كنم و نیز دین كسانی كه من مسئول آنها هستم، خانواده و خاندان و اجتماع و همه ی مردم عالم.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است