در
کتابخانه
بازدید : 61802تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
مثلاً اندلس را كه یكی از كشورهای قدیمی و متمدن عظیم بود در نظر بگیرید. خیلی از حكما و ادبا و فلاسفه ی اسلامی از این سرزمین بوده اند و بعد مسیحیها آن را گرفتند و هنوز مسجدهای تاریخی باعظمتی در آن وجود دارد. مسیحیت چگونه بر آنجا غلبه كرد؟ نقشه كشید و دو مسئله را در آنجا رایج نمود: یكی مسئله ی بی حجابی و دیگر مسئله ی مشروبخواری. به این طریق اقدام نمودند كه دستور دادند دختران بسیار زیبای مسیحی به بهترین وجه آرایش كنند و در خیابانها گردش و رفت وآمد نمایند و در روابط با مردان آزاد باشند. نتیجه این شد كه پس از چندی دلبستگیها به وجود آمد و ازدواجها صورت گرفت و كم كم در سطوح بالا نیز این ازدواجها صورت گرفت و دیگر كار خاتمه پیدا كرد.
درباره ی یكی از حاكمان آن كشور می گویند روزی لب دریا نشسته بود و به آب می نگریست. در این بین دختری مسیحی آرایش كرده خرامان خرامان از مقابل او گذشت. آن شخص، دیگر طاقت نیاورد كه غلامان و خدمه اش را بفرستد تا آن دختر را برای او بیاورند بلكه خودش شخصاً دوید و او را بغل كرد و به بستر خویش برد. وقتی این جریان را به پاپ خبر دادند پاپ گفت: دیگر كارشان تمام شد، ما پیروز شدیم.
مجموعه آثار شهید مطهری . ج24، ص: 548
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است