در
کتابخانه
بازدید : 59360تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
البته مسئله ی جهاد، داخل در آن مسئله ی رابطه ی جامعه اسلامی با افراد و جامعه های دیگر است. جهاد به فرد مربوط نیست، حكم جهاد را در جامعه ی اسلامیِ شیعه باید فقط امام معصوم یا نایب امام صادر كند و ما می گوییم جهاد بدون اجازه ی امام یا نایب امام انجام نمی شود. جهاد مربوط به جامعه ی اسلامی است اما امر به معروف و نهی از منكر به فرد هم مربوط می شود. امر به معروف و نهی از منكر رابطه ی یك مسلمان با افراد دیگر است.
گفتیم لازمه ی حقیقت بودن دین مسئولیت داشتن در دین است چه از نظر خود و چه از نظر جامعه.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است