در
کتابخانه
بازدید : 62261تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
پس حدود مطلب این است كه اگر اسلام می گوید- مثلاً- در ازدواج دائم حتی زن غیر مسلمان نگیرید، از جهت خطری است كه خواه ناخواه به دین شما لطمه می زند و به ضرر دین شما تمام می شود و به ضرر جامعه ی اسلامی خواهد بود. هرچند در روان شناسی می گویند زن، خیلی زیاد تحت تأثیر عقیده و ایمان مرد قرار می گیرد و مرد خیلی كم تحت تأثیر عقیده و ایمان زن قرار می گیرد، ولی اسلام احتیاط می كند؛ و این درست مانند یك عمل حفظ الصحّه و مانند یك پیشگیری از بیماری است.
مجموعه آثار شهید مطهری . ج24، ص: 547
می دانید كه اهل تسنن این اصل را رعایت نكردند. اگر كسی تاریخ هزار و چهارصد ساله ی اسلام را بخواند خیلی از این گونه موارد به دست می آورد كه مردی مسلمان زن غیرمسلمانی گرفته است و به دنبال آن چه ضربه هایی به ایمان آن مرد و به اجتماع مسلمین خورده است و چه بسا با یك ازدواج مرد مسلمان با زن غیرمسلمان جامعه ای اسلامی از دست رفته است. در خود ایران ما بوده است پادشاهی كه زن غیر مسلمانی گرفته است و بعد كه آن زن سوگلی حرم شده، عقیده و مرام آن كشور عوض شده است. اگر كسی تاریخ را به دقت مطالعه كند می بیند از این مسئله ی به ظاهر شخصی- كه می گویند ازدواج مسئله ای است شخصی- و به دنبال آن ازدواجها چه به ارمغان آمده است.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است