در
کتابخانه
بازدید : 2769673تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
در فصل قبل به اختصار از زبانهای قرآن سخن گفتیم و تذكر دادیم كه قرآن برای ابلاغ پیامش از دو زبان كمك می گیرد كه عبارتند از استدلال منطقی و احساس.

هریك از این دو زبان مخاطبی مخصوص به خود دارد كه برای اولی عقل است و برای آن دیگری دل. در این بخش به بررسی نظر قرآن درباره ی عقل می پردازیم.
باید ببینیم آیا عقل از نظر قرآن سند است و به تعبیر علمای فقه و اصول آیا عقل حجت است یا خیر؟ و این بدان معنی است كه اگر دریافتی واقعاً دریافت صحیح عقل باشد آیا می باید بشر بدان احترام بگذارد و بر طبق آن عمل كند یانه؟ و اگر عمل كند و احیاناً در مواردی مرتكب خطا شود آیا خداوند او را معذور می دارد یا معاقَب خواهد داشت؟ و اگر عمل نكند آیا خداوند به این دلیل كه چرا با اینكه عقلت حكم می كرد عمل نكردی، او را مجازات خواهد كرد یا خیر؟
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است