در
کتابخانه
بازدید : 240322تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
تا آخر، هیچ یك از شاگردان نتوانست به سؤالی كه معلم عالیقدر طرح كرده بود جواب درستی بدهد. هركس جوابی داد و هیچ كدام مورد پسند واقع نشد. سؤالی كه رسول اكرم در میان اصحاب خود طرح كرد این بود:

«در میان دستگیره های ایمان كدام یك از همه محكمتر است؟ » .

یكی از اصحاب: نماز.

رسول اكرم: نه.

دیگری: زكات.

رسول اكرم: نه.

سومی: روزه.

رسول اكرم: نه.

چهارمی: حج و عمره.

رسول اكرم: نه.

پنجمی: جهاد.

رسول اكرم: نه.

عاقبت جوابی كه مورد قبول واقع شود از میان جمع حاضر داده نشد، خود
مجموعه آثار شهید مطهری . ج18، ص: 359
حضرت فرمود:

«تمام اینهایی كه نام بردید كارهای بزرگ و بافضیلتی است، ولی هیچ كدام از اینها آنكه من پرسیدم نیست. محكمترین دستگیره های ایمان دوست داشتن به خاطر خدا و دشمن داشتن به خاطر خداست. » [1]
[1] . كافی ، جلد 2، باب الحب فی اللّه والبغض فی اللّه، صفحه 25؛ و وسائل ، جلد 2، چاپ امیربهادر، صفحه ی 497.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است