در
کتابخانه
بازدید : 255423تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
در مردادماه سال 1339 جلد اول داستان راستان چاپ و منتشر شد. نگارنده در نظر داشت خیلی زودتر از اینها كار جلد دوم را تمام كند و تسلیم چاپ نماید، اما گرفتاریهای گوناگون توفیق سلب كن مجال و فرصت نمی داد.

در این بین جلد اول تجدید چاپ شد و كار جلد دوم همچنان نیمه تمام بود. اكنون خدا را شكر می كنم كه توفیق عنایت فرمود و این جلد به پایان رسید و چاپ شد تا دراختیار خوانندگان محترم قرار گیرد.

جلد اول این كتاب به طور رضایت بخشی مورد توجه خوانندگان واقع شد و نویسنده بیش از آنچه انتظار داشت از طرف طبقات مختلف مورد تشویق و محبت قرار گرفت. توجه و استقبال عمومی سبب شد كه جلد اول در دی ماه 42 در پنج هزمار نسخه تجدید چاپ شود و جلد دوم نیز از اول در ده هزار نسخه منتشر گردد.

در ماه شعبان گذشته از طرف اداره ی رادیو ایران به وسیله ی تلفن به اینجانب اطلاع دادند كه در شورای نویسندگان رادیو تصویب شده كه
مجموعه آثار شهید مطهری . ج18، ص: 350
در ماه رمضان از داستانهای این كتاب در رادیو استفاده شود و اساسا برنامه ای تحت عنوان داستان راستان همه روزه در آن ماه در وقت معین اجرا گردد. این برنامه در ماه رمضان گذشته اجرا شد و از اینكه هنوز هم در روزهای تعطیل مذهبی این برنامه به همین عنوان اجرا می شود، می نماید كه موردپسند و قبول شنوندگان رادیو واقع شده است.

چیزی كه قابل توجه و موجب خوشوقتی است، این است كه مردم ما به كتب دینی خود علاقه نشان می دهند، كتاب دینی اگر خوب و مفید نگارش یافته باشد بیش از هر نوع كتاب دیگر خریدار دارد و این خود وظیفه ی رهبران و نویسندگان دینی را مشكلتر می كند.

معلوم می شود مردم آماده ی شنیدن و خواندن مطلب خوب دینی هستند، پس بر فضلا و نویسندگان دینی است كه به خود زحمت بدهند و اثاری سودمند به جامعه عرضه بدارند.

.

جلد اول این كتاب 75 داستان و این جلد 50 داستان است.

داستانهای این جلد غالباً از داستانهای جلد اول طولانی تر است، و چون در نظر بود كه حجم این جلد از جلد اول تجاوز نكند، به پنجاهمین داستان ختم كردیم.

داستانهای این جلد از نظر شماره گذاری دنباله ی شماره های جلد اول است و مستقلاً شماره گذاری نشده؛ از این رو از شماره ی 76 آغاز می شود و به 125 پایان می یابد. اگر توفیقی بود و جلدهای بعدی آماده ی چاپ شد، به همین ترتیب شماره ها پیش خواهد رفت.

.

داستانهای این جلد نیز مانند جلد اول غالبا از كتب حدیث اقتباس شده است، ولی منحصر به داستانهای احادیث نیست، كتب تاریخ نیز مورد استفاده قرار گرفته است، و هم مانند جلد اول، نویسنده از خود چیزی بر اصل داستان نیفزوده ولی در حدود قرائن احوال، داستان را پرورش داده است.

آنجا كه از چند مأخذ نقل شده، كم و زیادهای مآخذ درنظر گرفته
مجموعه آثار شهید مطهری . ج18، ص: 351
شده و از مجموع آنها استفاده شده است. مآخذ نیز در آخر داستان با قید صفحه و احیانا چاپ در پاورقی نشان داده شده است.

از خداوند متعال می خواهیم كه فكر و نیت و زبان و قلم ما را اصلاح فرماید، و به لطف و عنایت و رحمت خود ما را از انحراف و لغزش محفوظ بدارد، و توفیق دهد كه در راه رضای او و خدمت به خلق گامهای مفید و سودمند برداریم.

تهران- 13 آبان ماه 1343 شمسی.

مطابق 29 جمادی الثانیه 1384 قمری.

مرتضی مطهری
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است