در
کتابخانه
بازدید : 255415تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
امام صادق علیه السلام راه میان مكه و مدینه را طی می كرد. مصادف، غلام معروف امام نیز همراه امام بود. در بین راه چشمشان به مردی افتاد كه خود را روی تنه ی درختی انداخته بود. وضع عادی نبود. امام به مصادف فرمود:

«به طرف این مرد برویم، نكند تشنه باشد و از تشنگی بی حال شده باشد. » .

نزدیك رسیدند. امام از او پرسید:

«تشنه هستی؟ » .

«بلی. » .

مصادف به دستور امام پایین آمد و به آن مرد آب داد. اما از قیافه و لباس و هیئت آن مرد معلوم بود كه مسلمان نیست، مسیحی است. پس از آنكه امام و مصادف از آنجا دور شدند، مصادف مسأله ای از امام سؤال كرد و آن اینكه «آیا صدقه دادن به نصرانی جایز است؟ » امام فرمود:

«در موقع ضرورت، مثل چنین حالی، بلی. » [1]
[1] . وسائل ، ج /2ص 50.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است