در
کتابخانه
بازدید : 769869تاریخ درج : 1391/03/27
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
خدا را سپاسگزاریم كه توفیق انتشار جلد نهمیادداشتهای استاد مطهریرا- كه ضمناً جلد دوم از بخش موضوعی این مجموعه می باشد- نصیب ما فرمود. این مجلد شامل جند عنوان كلی است كه عبارتند از: سیره ی نبوی، امامت، امام علی علیه السلام، حضرت فاطمه علیهاالسلام، امام حسن علیه السلام، امام سجاد علیه السلام، امام صادق علیه السلام، امام موسی كاظم علیه السلام، امام رضا علیه السلام، و مهدی موعود علیه السلام. .

یادداشتهای آن متفكر شهید درباره امام حسین علیه السلام قبلاً به صورت جلد دوم كتابحماسه ی حسینیمنتشر شده است. .

مطالب این كتاب، همچون سایر مجلدات این مجموعه، از نكات و تحلیلهای بدیع فراوان برخوردار است و خصوصاً برای اهل تحقیق سودمند و راهگشاست. .

استقبال خوب از مجموعه ییادداشتهای استاد مطهریخصوصاً از سوی محققین و دانش پژوهان، مشوّق ما در پیمودن ادامه ی این راه مقدس بوده و سختی این كار را بر ما آسان نموده است. از خدای متعال توفیق انتشار مجلدات بعدی این مجموعه و نیز سایر آثار چاپ نشده ی آن حكیم فرزانه را مسئلت می كنیم. .

9 آبان 1383.

برابر با 15 رمضان 1425
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است