در
کتابخانه
بازدید : 822403تاریخ درج : 1391/03/27
Skip Navigation Links.
شناسه کتاب
جلد نهم
مقدمه
Collapse سیره نبویسیره نبوی
سیره ی نبوی- 23 سال
سیره ی نبوی در تبلیغ اسلام- دانشكده ی الهیات مشهد، فروردین 53
سیره ی نبوی- روش تبلیغی رسول اكرم- سخنرانی مسجدالجواد در 28 صفر 92
سیره ی نبوی- مسجد جامع، دهه ی اول ربیع الثانی 95
یادداشت خلق و خوی نبوی
سیره ی نبوی- عفو مردان بزرگ- رأفت، وسیله ی جنگی سرداران بزرگ
رسول اكرم- نفوذ معنوی و تسخیر دلها
سیره ی نبوی- خلق و خوی نبوی
سیره ی نبوی
سیره ی نبوی- تفاوت سیره ی انبیا و غیر انبیا
یادداشت سیره ی رسول اكرم
سیره ی نبوی- كلیات
سیره ی نبوی- خلق و خوی الهی
سیره ی نبوی- سیره ی تحلیلی
سیره ی نبوی- اتقان عمل
سیره ی نبوی- رهبری
سیره ی نبوی
استفاده از سیره ی رسول اكرم
سیره ی رسول اكرم
رسول اكرم- قولوا لا اله الاّ اللّ?ه تفلحوا (فلاح توحید)
رسول اكرم چگونه و با چه شعاری مردم را جمع كرد- تقدس نهضت اسلامی و پیوند او با حقیقت
ایمان رسول اكرم به رسالت خود
رسول اكرم امّی بود
رسول امّی
پیامبر امّی
امّی بودن رسول اكرم
كلمه ی امّی
داستان حدیبیه
رسول اكرم- معراج
اخلاق رسول اكرم
رسول اكرم صلی الله علیه و آله و عبادت و تهجد و تأثیر آن در روح صحابه ی آن حضرت
رسول اكرم- دعا و استغفار
رسول اكرم صلی الله علیه و آله و مناسبات آن حضرت با علی علیه السلام
رسول اكرم صلی الله علیه و آله و تعدد ازواج
مدایح رسول اكرم
رسول اكرم و بنی هاشم
رسول اكرم- داستان شعب ابوطالب و نصرتهای ابوطالب
رسول اكرم و اصحاب
رسول اكرم و قریش
رسول اكرم- وحی و آراء شخصی
رسول اكرم- تعدد زوجات
رسول اكرم- از ولادت تا بعثت
یادداشت مولود رسول اكرم
ولادت رسول اكرم صلی الله علیه و آله
وفات رسول اكرم صلی الله علیه و آله
كلمات رسول اكرم
كلمات برجسته ی رسول اكرم
نفوذ كلام رسول اكرم و گیرندگی سیمای آن حضرت
خطبه های رسول اكرم صلی الله علیه و آله
رسول اكرم و هجرت
بعثت رسول اكرم
بعثت رسول اكرم- عامل بعث
بعثت رسول اكرم- مقاله ی «خودجوشی»
سیره ی رسول اكرم صلی الله علیه و آله
سیره ی رسول اكرم- خصایص آن حضرت
سیره ی نبوی- شخصیت الهی
شخصیت رسول اكرم
Expand امامتامامت
Expand امام علی علیه السلامامام علی علیه السلام
Expand حضرت فاطمه علیها السلامحضرت فاطمه علیها السلام
Expand امام حسن علیه السلامامام حسن علیه السلام
امام سجاد علیه السلام
Expand امام صادق علیه السلامامام صادق علیه السلام
Expand موسی بن جعفر علیه السلامموسی بن جعفر علیه السلام
Expand امام رضا علیه السلامامام رضا علیه السلام
Expand مهدی موعودمهدی موعود
Expand فهرست هافهرست ها
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
1. لقد جاء كم رسول من انفسكم عزیز علیه ما عنتم حریص علیكم بالمؤمنین رؤف رحیم. .

ایضاً: فبما رحمة من اللّه لنت لهم و لو كنت فظاً غلیظ القلب لانفضوا من حولك. .

ایضاً: ان ربك یعلم انك تقوم ادنی من ثلثی اللیل و نصفه. . . .

2. آشنایی با خلق و خوی نبوی از دو نظر مفید است: اول از نظر شناخت اسلام، دوم از نظر الهام گیری و تربیت و اصلاح جامعه. .

از نظر شناخت اسلام، برای اینكه اساساً قول و فعل و تقریر یعنی
جلد نهم . ج9، ص: 34
امضای او یكی از مبادی شناخت اسلام است. و اما از نظر الهام گیری، به جهت اینكه انسان یعنی قلب انسان همواره تحت تأثیر احساس است. كتاب و گفتار خشك و منطقی حداكثر این است كه فكر را قانع كند اما احساس و علاقه را برنمی انگیزد، برخلاف روحیه و شخصیت و اخلاق كه دلها را مسخر می كند. به طور كلی وقوف و شنیدن سرگذشت مردان بزرگ بیش از هر عامل دیگر به دلها گرمی و نشاط می دهد و همتها را و اراده ها را برمی انگیزد. .

3. [ویژگی ] پیغمبر اكرم از لحاظ اخلاق این بود كه جامع بود همان طور كه سخنش جامع بود، مثلاً در آنِ واحد هم نرم بود و هم صلب، در مسائل شخصی نرم بود و در مسائل اصولی صلابتی داشت مثل پولاد. .

هم مرد جنگ و سیاست و كشمكشهای نظامی بود و هم مرد معنویت و عبادت و پارسایی. با آنكه در كشمكشهای نظامی همیشه وارد بود، آرامش و صفای معنوی را از دست نمی داد. لهذا نماز را بیش از هر چیز دیگر دوست می داشت. داستان ام سلمه و داستان عایشه و نماز شب آن حضرت و استغفارهای زیادش. .

از افراط و تفریط فوق العاده بركنار بود. در عین اینكه مردم را از دنیاپرستی و بنده ی پول و ثروت و یا شكم و دامن بودن منع می كرد، اجازه نمی داد اصحابش راه راهبان و ریاضت كشان را پیش بگیرند.

از لهو و بیعاری بیزار بود اما عبوس نبود، غالباً تبسمی بر گوشه ی لبش پیدا بود. .

در بدن نیز متوسط و معتدل بود، نه زیاد بلند بود و نه زیاد كوتاه، نه زیاد چاق بود و نه زیاد لاغر: كان بادِناً متماسكاً، نه زیاد سفید بود و نه زیاد سیاه.

او چه چیز را دوست می داشت و از چه چیز تنفر داشت؟ :

یك سلسله چیزها را دوست می داشت و از یك سلسله چیزها نفرت داشت. نماز، بوی خوش، لذت حلال، گرسنگی، تواضع، همنشینی با فقرا و بردگان و اسیران، سادگی و خفت مؤونه را دوست داشت. اما بت، تكبر، تبعیض و اشرافیت، تكلف و تعین، مداحی و
جلد نهم . ج9، ص: 35
چاپلوسی را دشمن می داشت. شعر را نیز خودش برای خودش دوست نمی داشت. .

سالم بود، مریض نمی شد. .

زندگی و رفتار و خصوصیات اخلاقی اش گرم كننده ی دلها و الهام بخش محبت، معنویت، قدرت، خلوص، استقامت، بلندی اندیشه بود. .

4. برای زندگی رسول اكرم و كشف خلق و خویش بهترین راه این است كه ببینیم او چه چیز را دوست می داشت و با چه چیز دلبستگی داشت و از چه چیز متنفر بود و نسبت به چه چیزهایی بی تفاوت بود. .

معمولاً درباره ی شخصیتها كه بحث می شود امور مورد علاقه و امور مورد تنفر آنها ذكر می شود، مثلاً فلان شخصیت اسب سواری یا فلان نوع موسیقی یا خلوت و انزوا یا فیلم و سینما یا مطالعه و كتاب (آنهم چه نوع كتاب، مثلاً سرگذشت قهرمانهای نظامی و یا قهرمانهای علمی و یا قهرمانهای معنوی و یا كتب ادبی و شعر را و یا نوع دیگر را) یا زندگی خانوادگی را (مثل امام حسین كه می فرمود خلوت با همسر و دخترم را دوست می دارم) یا جنگ و نبرد را یا ورزش را، پیاده روی را، و حتی چه نوع غذا را، سحرخیزی را [دوست دارد. ] به هر حال یك كلید خوب برای راه یافتن به درون شخصیت افراد این است كه ببینیم چه چیزهایی را دوست دارد و از چه چیزهایی تنفر دارد و نسبت به چه چیزهایی بی تفاوت است، نسبت به چه چیزهایی حساسیت نشان می دهد، چه چیزهایی برایش جالب است و چه چیزهایی برایش جالب نیست، چه چیزهایی تحسین و اعجاب او را برمی انگیزد و چه چیزهایی برایش بی اهمیت است. .

مثلاً از علاقه به ورزش، تیراندازی، شنا، سحرخیزی، پیاده روی و حتی از علاقه به بعضی غذاها و تنفر از بعضی دیگر كم و بیش می توان به درون شخصیت اشخاص راه یافت و معمای شخصیت آنها را حل كرد، از جمله اینكه چه اشخاصی برای او جالبند و چه
جلد نهم . ج9، ص: 36
اشخاصی برایش جالب نیستند، به چه طبقه ای گرایش دارد، از معاشرت چه اشخاصی لذت می برد؟ .

چیزهایی كه رسول اكرم دوست می داشت: .

الف. نماز(. . . و قرة عینی فی الصلوة)، سحرخیزی، خلوت، مناجات (برخلاف اهل غفلت و اصحاب ماده) .

ب. عطر و نظافت- الطیب(برخلاف روش مسیحیان اولیه) .

ج. لذت حلال از زن- النساء.

د. گرسنگی، روزه، افطار به كم (برخلاف شكم پرستان) .

هـ. تواضع، ابتدا به سلام، دوزانو نشستن، تكیه نكردن، متكبرانه راه نرفتن (برخلاف قدرت طلبان) .

و. معاشرت با فقرا و مستضعفها و بلكه فقر را: اللّهم أحینی مسكیناً و امتنی مسكیناً(برخلاف افزون طلبان) .

ز. سادگی و خفّت مؤونه در زندگی: كان رسول اللّه خفیف المؤنة. (برخلاف تجمل طلبان) .

ح. فرزندان خود را (برخلاف قسی القلبان و بی عاطفه ها) .

ط. اصحاب را (برخلاف استعبادگران) .

ی. تفكر را (برخلاف ضد عقل ها از قبیل برخی متصوفه) .

یا. عدالت را (برخلاف اهل تبعیض نظیر ارسطو و غیره) .

یب. كار را (برخلاف بیكاران و بیعاران) .

یج. همكاری و تعاون در خدمات را- داستان پیمان نامه ی ابن جدعان (بیعة الفضول) .

آنچه تنفر داشت: .

الف. بتها را به دلیل توحید و حق پرستی.

ب. تكبر، به دلیل روحیه ی تواضع و ضد برتری طلبی و قدرت نمایی.

ج. تبعیض و اشرافیت را، برخلاف روحیه ی ارسطویی.

د. تكلف و تعین و تجمل، به دلیل سادگی [] .

هـ. مداحی و چاپلوسی را، به دلیل روح تواضع و روح پرهیز از
جلد نهم . ج9، ص: 37
حقارت دیگران.

و. سیری و پر كردن شكم، به دلیل صفای فكر و صفای قلب و پرهیز از سكر به انواعش.

ز. بیكاری و بطالت را: اللّهم انی اعوذ بك من الكسل و الفشل.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است