در
کتابخانه
بازدید : 752177تاریخ درج : 1391/03/27
Skip Navigation Links.
شناسه کتاب
جلد نهم
مقدمه
Collapse سیره نبویسیره نبوی
سیره ی نبوی- 23 سال
سیره ی نبوی در تبلیغ اسلام- دانشكده ی الهیات مشهد، فروردین 53
سیره ی نبوی- روش تبلیغی رسول اكرم- سخنرانی مسجدالجواد در 28 صفر 92
سیره ی نبوی- مسجد جامع، دهه ی اول ربیع الثانی 95
یادداشت خلق و خوی نبوی
سیره ی نبوی- عفو مردان بزرگ- رأفت، وسیله ی جنگی سرداران بزرگ
رسول اكرم- نفوذ معنوی و تسخیر دلها
سیره ی نبوی- خلق و خوی نبوی
سیره ی نبوی
سیره ی نبوی- تفاوت سیره ی انبیا و غیر انبیا
یادداشت سیره ی رسول اكرم
سیره ی نبوی- كلیات
سیره ی نبوی- خلق و خوی الهی
سیره ی نبوی- سیره ی تحلیلی
سیره ی نبوی- اتقان عمل
سیره ی نبوی- رهبری
سیره ی نبوی
استفاده از سیره ی رسول اكرم
سیره ی رسول اكرم
رسول اكرم- قولوا لا اله الاّ اللّ?ه تفلحوا (فلاح توحید)
رسول اكرم چگونه و با چه شعاری مردم را جمع كرد- تقدس نهضت اسلامی و پیوند او با حقیقت
ایمان رسول اكرم به رسالت خود
رسول اكرم امّی بود
رسول امّی
پیامبر امّی
امّی بودن رسول اكرم
كلمه ی امّی
داستان حدیبیه
رسول اكرم- معراج
اخلاق رسول اكرم
رسول اكرم صلی الله علیه و آله و عبادت و تهجد و تأثیر آن در روح صحابه ی آن حضرت
رسول اكرم- دعا و استغفار
رسول اكرم صلی الله علیه و آله و مناسبات آن حضرت با علی علیه السلام
رسول اكرم صلی الله علیه و آله و تعدد ازواج
مدایح رسول اكرم
رسول اكرم و بنی هاشم
رسول اكرم- داستان شعب ابوطالب و نصرتهای ابوطالب
رسول اكرم و اصحاب
رسول اكرم و قریش
رسول اكرم- وحی و آراء شخصی
رسول اكرم- تعدد زوجات
رسول اكرم- از ولادت تا بعثت
یادداشت مولود رسول اكرم
ولادت رسول اكرم صلی الله علیه و آله
وفات رسول اكرم صلی الله علیه و آله
كلمات رسول اكرم
كلمات برجسته ی رسول اكرم
نفوذ كلام رسول اكرم و گیرندگی سیمای آن حضرت
خطبه های رسول اكرم صلی الله علیه و آله
رسول اكرم و هجرت
بعثت رسول اكرم
بعثت رسول اكرم- عامل بعث
بعثت رسول اكرم- مقاله ی «خودجوشی»
سیره ی رسول اكرم صلی الله علیه و آله
سیره ی رسول اكرم- خصایص آن حضرت
سیره ی نبوی- شخصیت الهی
شخصیت رسول اكرم
Expand امامتامامت
Expand امام علی علیه السلامامام علی علیه السلام
Expand حضرت فاطمه علیها السلامحضرت فاطمه علیها السلام
Expand امام حسن علیه السلامامام حسن علیه السلام
امام سجاد علیه السلام
Expand امام صادق علیه السلامامام صادق علیه السلام
Expand موسی بن جعفر علیه السلامموسی بن جعفر علیه السلام
Expand امام رضا علیه السلامامام رضا علیه السلام
Expand مهدی موعودمهدی موعود
Expand فهرست هافهرست ها
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
لقد كان لكم فی رسول اللّه اسوة حسنة لمن كان یرجوا اللّه و الیوم الاخر و ذكر اللّه كثیراً. .

همان طوری كه در ورقه های
سیره ی رسول اكرم

گفته ایم، سیره در حقیقت عبارت است از متد و روشی كه هركس در زندگی برای حل مشكلات و تحصیل سعادت و پیمودن راه كمال می پیماید. مثلاً متدی كه یك نفر به كار می برد زور و الدرم و بلدرم و خشونت و چاقوكشی است، دیگری برعكس روشش تماوت است، دیگری در روش خود شجاعت را به كار می برد، چهارمی احتیاط را، یكی انفرادی و دیگری اجتماعی، یكی از فكر و مشورت دیگران استفاده می كند، دیگری مستبد به رأی است، یكی عجول است و دیگری دوراندیش و سومی دفع الوقت كن و تابع اصل «دیر نمی شود و خدا بزرگ است» ، یكی از دعا فقط حل مشكل می خواهد و یكی از عمل فقط و یكی از هر دو، یكی حل همه ی مشكلات را از علم می خواهد، دیگری از ایمان و مذهب، سومی از پول و اقتصاد (مثل ماركس) ، دیگری از دادگستری و دیگری از رژیم سیاسی و دیگری از همه. .

اكنون باید ببینیم متدی كه رسول اكرم عمل می كرد چه متدی بود؟ .

اینجاست كه باید زندگی آن حضرت به حسب مسائلی كه با آنها مواجه بوده تقسیم بندی بشود به مسائل اخلاقی، خانوادگی، اجتماعی، رهبری سیاسی، رهبری مذهبی، معلمی و مربیگری و غیرها. .

2. مسئله ی دیگری كه در مقدمه ی بحث باید گفته شود این است كه پیغمبران نیامده اند كه فقط مبلّغ و مشرّع باشند، معلم باشند، آمده اند كه امام و مقتدا و پیشوا و رهبر باشند(انی جاعلك للناس اماماً)یعنی عملاً در راهی كه مردم را دعوت می كنند خود گام بردارند، لهذا باید
جلد نهم . ج9، ص: 49
كم و بیش در شرایطی مثل شرایط پیروان خود باشند. لهذا لازم است كه از جنس بشر باشند، یعنی مانند دیگران محكوم قوانین خاص انسانی طبیعت باشند: متولد شوند، دوران شیرخوارگی، طفولیت، جوانی، پیری و سپس مرگ را طی كنند، گرسنه بشوند و غذا بخواهند، تشنه بشوند و به آب نیازمند بشوند، مانند دیگران دارای خشم و شهوت باشند و مانند دیگران آسیب پذیر باشند. فقط در این صورت است كه عملاً می توانند مقتدا و پیشوا باشند، و الاّ اگر از جنس دیگر بودند وضع آنها عملاً تأثیری در روحیه ی مردم نداشت، می توانستند منطقاً مردم را قانع كنند ولی نمی توانستند احساسات مردم را برانگیزند و عملاً مردم را به دنبال خود بكشانند. اثر سیره این است كه بر روی احساسات مردم اثر می گذارد، و الاّ درست مثل این است كه به انسان بگویند: بیا مثل ماهی در آب زندگی كن و مثل كبوتر در هوا پرواز كن و روی درخت لانه و آشیانه بساز. او می گوید: آخر من انسانم، ساختمان من غیر از ساختمان ماهی و كبوتر است. اما اگر انسانی زیردریایی و یا هواپیما ساخت و با آنها در اوج فضا و قعر دریا حركت كرد، بهتر می تواند مردم را به تبعیت و پیروی وادار كند و الاّ در صورت اول هرچه انسان بخواهد منطق پرواز و حركت زیر دریا را نشان بدهد، با اینكه منطق درستی است بشر قانع نمی شود. .

متأسفانه با اینكه پیغمبران بشرند مثل ما (قل انما انا بشر مثلكم. . . ) ما با واهمه و تخیل خود كاری كرده ایم كه جنس آنها را از خود جدا فرض كرده ایم و حال آنكه: لقد جاء كم رسول من انفسكم عزیز علیه ما عنتم. . . ما آنها را در بالای ابرها قرار داده ایم كه دست ما به آنها نرسد، آنها را به آسمان برده ایم (آسمان خیال) و حال آنكه زمینی اند و باید زمینی باشند. به همین دلیل هرگز از سیره ی آنها استفاده نمی كنیم، یعنی علاقه و ایمان ما به صورتی درآمده كه ما را محروم كرده است. .

این جمله: «كار پاكان را قیاس از خود مگیر» به اندازه ی صدها كتاب روحیه ی ما را خراب كرده است و حال آنكه مضمون این بیت و مقصود گوینده ی آن كه مولوی است صحیح است. مقصود او این است
جلد نهم . ج9، ص: 50
كه خود را معیار و مقیاس و متر پاكان قرار نده و آنها را به خود قیاس نكن. این مصراع در داستان معروف بقال و طوطی آمده است:

بود بقالی مر او را طوطیی. . . كه بسیار داستان شیرین و رسایی است.

سیره طرز پیاده كردن است:

3. فقها معمولاً سیره را از آن نظر كه مبیّن حكمی از احكام كلیه است مورد توجه قرار داده اند و حال آنكه آنچه از سیره استفاده می شود جنبه های اجرایی است. از سیره طرز پیاده كردن دستورها و اجرای احكام استفاده می شود، مثلاً توأم شدن دستور با عمل بلكه پیشقدمی، همچنین لین كلام و رفق: فبما رحمة من اللّه لنت لهم و لو كنت فظاً غلیظ القلب لانفضوا من حولك.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است