در
کتابخانه
بازدید : 474748تاریخ درج : 1391/03/27
Skip Navigation Links.
شناسه کتاب
Expand <span class="Sanad">حرف «ب» </span>حرف «ب»
Expand حرف پحرف پ
Collapse حرف تحرف ت
تاریخ- نقش انبیا در تحول تاریخ
تاریخ فقه و فقها
تاریخ هجری- مسأله ی تغییر تاریخ هجری به مسیحی و نقدآقای محیط طباطبایی
تبلیغ و هدایت و نقش مستقل آن
تبلیغ و هدایت و نقش مؤثر آنها
تبلیغ
یادداشت روش تبلیغ
تبلیغ و دعوت
تبلیغ
تبلیغ- حسینیه ی هدایت شیراز (9 و 10 و 11 فروردین 51)
راه و روش تبلیغ دین
تجمّل
تحریفات
تحریف كلمه
تحمل و سعه ی صدر نسبت به عقاید و سلیقه های دیگران
تحولات اجتماعی
تربیت آدمكش در آمریكا
تربیت اسلامی
تربیت و ایدئولوژی
تربیت كودكان و جوانان در آلمان- هدف
تربیت و اخلاق و هماهنگی
تربیت و فطرت و فرق تربیت با صنعت
تربیت و شكفتگی روح، ماهیت تربیت
ترس و دلهره
تربیت- اثر معكوس- تربیت متناسب با زمان- قوه ی نقادی
تربیت از راه میلها و رغبتها نه از راه ترس
تربیت نااهلان
تربیت و اصلاح نفس- تربیت شعور باطن
تربیت اولاد- مدارك
مراحل تربیت
تربیت كودك
تربیت مبنی بر ترس، خرس مآبانه
تربیت- نرمی در جای درشتی و درشتی در جای نرمی
تربیت
تربیت ملی
تربیت اسلامی
تربیت- عوامل سوء تربیت
ترك
تزكیه ی نفس- میلهای خفته
تزكیه ی نفس، بدبینی به نفس
تزكیه ی نفس، انسان سالم
تزكیه ی نفس- اثر سختگیری های افراطی
تزكیه ی نفس- معنی ترك خودپرستی- تفاوت تعبیر قرآنی و تعبیر مزدایی
یادداشت تزكیه ی نفس
تزكیه ی نفس
تزكیه ی نفس- نفس امّاره- لزوم حكومت عاقله
تزكیه ی نفس فلسفی و تزكیه ی نفس عرفانی
تزكیه ی نفس و احتیاج به مربی و مرشد در نزد صوفیه یا احتیاج به روانپزشك
تزكیه ی نفس
تزكیه و جهاد نفس- مدارك و منابع
تزكیه ی نفس
تزكیه ی نفس- حق بدن
تزكیه ی نفس- روایات
تزكیه و جهاد نفس- روایات
تزكیه ی نفس- اخلاص
تزكیه ی نفس
راههای اصلاح اخلاق و تزكیه ی نفس
تزكیه ی نفس- علل فساد اخلاق
تزكیه ی نفس و ترك دنیایی كه نیرو و آزادی است
مسائل مربوط به تزكیه ی نفس
تزكیه ی نفس
تزكیه ی نفس- جهاد با نفس
تسلیم
تسلیم در برابر حقیقت
تسلیم به راه هر مقصد
تصوف، كتب عرفانی
تصوف- چنته ی فقر
تعصب
تعلیم و تربیت اسلامی
تضاد
تعارف
تعاون
تعرّب بعدالهجرة
تعصب دینی از نظر سید جمال
تعلیم و تربیت اسلامی
تعلیم و تربیت اسلامی
تعلیم و تربیت اسلامی
تعلیم و تربیت اسلامی
یادداشت تعلیم و تربیت اسلامی
تعلیم و تربیت مكانیكی
تعلیم و تربیت اسلامی
مسائل تعلیم و تربیت
مسائل تعلیم و تربیت اسلامی
یادداشت تعلیم و تربیت اسلامی جلسه شب سوم خرمشهر
تعلیم و تربیت اسلامی- عامل زمان
تفاهمات اسلامی درس اول: حسن تفاهم
درس دوم: آیات و احادیث
درس سوم: نقش حج در وحدت وتفاهم مسلمانان
تفاهمات اسلامی
تفتیش عقاید، مدارك
تفتیش عقاید در مسیحیت
تفسیر سوره ی حمد- صراط مستقیم
مقدمه ی تفسیر حمد- جواد صابر
تفقّه و تفكر
تفقه و بصیرت
تفكر
تقلید
آیات ذمّ تقلید
تقلید
تقوا و آرزو و سعادت
تقیه ی سیاسی
تقیه و پفیوزی
تقیه و نفاق
تقیه- دو تفسیر برای تقیه
تقیه
تقیه- امر به معروف و نهی از منكر
تقیه
تقیه- خروج بالسیف
تقیه
راز تكامل
تكامل تاریخی انسان
تكامل تاریخ و مفهوم آن
تكفیرها
تمدن غرب- جنایت در آمریكا
تمدن
تمدن جدید- آمار جنایت در آمریكا
تمدن و خودكشی
تمدن جدید و مشخصات آن
تمدن خارجی
تمدن- هدف تمدن چیست؟
تمدن و دین
تمدن، علل انحطاط تمدنها، اسلام و مقتضیات زمان
تمدن و علل انحطاط آن
تمدن امروز
تمدن اسلامی
تمدن اسلام- مدارك
انگیزه های تمدن اسلامی
تمدن اسلامی- علت انحطاط مسلمین از نظر سید جمال
تمدن اسلامی- علل انحطاط مسلمین از نظر كواكبی
تمدن جدید- آمریكا
تمدن و اعتیاد
تمدن جدید، آثار ماشین
تمدن- عناصر تمدن و فرهنگ
تمدن معاصر- مشكلات امروز
تمدن ماشینی و انقلاب صنعتی، یا خطای فرزند آدم
تمدن اسلام- انگیزه ها و عواملش
تمدن امروز و گرسنگی دو سوم سكنه ی جهان
تنهایی
تواضع
توتم و تابو
توكل
توكل- مدارك
توكل و كار و تحصیل رزق
اتقوا مواضع التهم
تهمت و فحاشی
Expand حرف جحرف ج
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
روح از نظر اینكه از نوع حیات است و جسمانی التعلق و ممكن الحركة و التكامل است، خاصیت گل و گیاه را دارد كه باید رشد كند و شكفته شود و بار بدهد. باید دید آن عواملی كه سبب شكفتگی گلها و شكوفه ها می شود چیست [1]، و این شكفتگی چیست؟ رجوع شود به كتب گیاه شناسی. عیناً همین حالت برای روحیه هست. فصل جوانی واقعاً باید فصل شكفتگی روحیه ها و استعدادها باشد.

دوره ی دبستان، دبیرستان و دانشگاه:

دوران مدرسه و دبستان و دبیرستان و دانشگاه واقعاً دوره ی شكفتگی است.

دوره ی جوانی و طلبگی:

طلاب علوم دینیه نیز حس می كنند كه دوران تحصیلشان دوره ی شكفتگی و باز شدن و ظهور استعداد آنها بوده، دوره ی خرمی و نشاط بوده است. بهترین و شیرین ترین و روحانی ترین یادگارها را از آن دوره دارند.

بیماریهای روحهای نشكفته:

بسیار جای تأسف است كه طفلی دوره ی شكفتگی نبیند، دوره ی دبستان و دبیرستان و دانشگاه یا چیزی شبیه اینها كه موجب شكفتگی روحیه اش بشود نبیند، به همین دلیل افسرده و گرفته می شود. و به حكم اینكه روح انسان از آن جهت
جلد دوم . ج2، ص: 90
كه دارای شعور باطن است با روح نبات فرق دارد، این افسردگی و محرومیت موجب بیماریهای روانی و جنایتها و فساد اخلاق ها می گردد.

شكفته شدن غرایز طبیعی جوانی و ناشكفته ماندن غرایز عالی:

یك نوع شكفتگی، شكفتگی غریزی و طبیعی حیوانی است كه كم و بیش در همه ی افراد در اثر عوامل طبیعی پیدا می شود. چون عوامل شكفتگی هر استعداد متناسب با خود اوست و عوامل طبیعی همه جا كم و بیش موجود است.

ناشكفته ماندن استعدادهای علمی، دینی، جمال و ظرافت:

این استعدادها دیر یا زود در همه كس شكفته می شود برخلاف استعدادهای علمی و اخلاقی و دینی و زیبایی و ظرافت و غیره كه [عوامل شكفتگی آنها] در همه جا موجود نیست. محیطهای علمی از مدرسه و دانشگاه و محیطهای مذهبی از مسجد و محفل دینی و محیطهای تربیتی و موزه ها و سفرها و دیدن مظاهر لطف طبیعت و مظاهر ذوق انسانی، عوامل شكفته شدن استعداد زیبایی و ظرافت انسان است.

ضمناً دانسته شود كه اگر عوامل شكفتگی استعدادی خصوصاً استعدادهای جسمانی زیادتر و زودتر به كار بیفتد، قبل از وقت انسان استعدادهایش می رسد و قوایش تحلیل می رود همان طوری كه اگر گلها را در زمستان در گلخانه به وسیله ی بخاری گرم نگه دارند در همان جا شكفته می شود و در فصل بهار قوه و نیرویی برای او باقی نمی ماند.

خلاصه:

چند مطلب دانسته شد:

1. روحیه ی انسان مانند حیات گلها شكفتگی دارد.

2. تربیت باید براساس شكوفانیدن روحیه ها باشد. به همین دلیل تربیت مبنی بر ترس مفید نیست، باید مبنی بر شوق و تحریك داخلی و حرارت داخلی باشد.

3. مقایسه ی عوامل شكفتگی گلها و عوامل شكفتگی روحها 4. دبستان و دبیرستان و دانشگاه و مدارس طلاب و هنرستانها و صنعتگاهها عملاً تا حدی دوره ی شكفتگی است و باید هرچه بیشتر در این جهت اقدام شود. انسان محروم آن است كه از این دوره ی شكفتگی
جلد دوم . ج2، ص: 91
محروم باشد.

5. همان طوری كه یك گل محروم از عوامل شكفتگی (نور، حرارت، آب، هوای سالم) افسرده می شود روح نیز چنین است، با این فرق كه روح از جهت محتوی بودن شعور و باطن مبتلا به یك نوع بیماریها و در نتیجه نوعی جنایتها می شود.

6. شكفتگی هر استعداد تابع عوامل اوست. شكفتگی طبیعی در همه ی جوانها پیدا می شود به حكم اینكه عوامل طبیعی غریزه ی جنسی همه جا هست. اما بعضی استعدادهای دیگر (و از آن جمله استعداد قهرمانی) عواملش در همه جا نیست، لهذا ناشكفته باقی می ماند.

7. عوامل طبیعی یك استعداد اگر زیاد از حد باشد، موجب فرسودگی قوای طبیعی می گردد. این جهت در عوامل تشویقی علم و ریاضت دینی نیز هست كه سبب خرابی بدن می گردد. در عصر ما پیریهای زودرس پیدا شده در اثر اینكه عوامل تحریك جنسی و تحریك ذائقه و تحریك حس تفریح و خنده و بی خوابی، زیادتر از حد احتیاج است.
[1] ر. ك: ورقه ی «تربیت و فطرت»
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است