در
کتابخانه
بازدید : 474724تاریخ درج : 1391/03/27
Skip Navigation Links.
شناسه کتاب
Expand <span class="Sanad">حرف «ب» </span>حرف «ب»
Expand حرف پحرف پ
Collapse حرف تحرف ت
تاریخ- نقش انبیا در تحول تاریخ
تاریخ فقه و فقها
تاریخ هجری- مسأله ی تغییر تاریخ هجری به مسیحی و نقدآقای محیط طباطبایی
تبلیغ و هدایت و نقش مستقل آن
تبلیغ و هدایت و نقش مؤثر آنها
تبلیغ
یادداشت روش تبلیغ
تبلیغ و دعوت
تبلیغ
تبلیغ- حسینیه ی هدایت شیراز (9 و 10 و 11 فروردین 51)
راه و روش تبلیغ دین
تجمّل
تحریفات
تحریف كلمه
تحمل و سعه ی صدر نسبت به عقاید و سلیقه های دیگران
تحولات اجتماعی
تربیت آدمكش در آمریكا
تربیت اسلامی
تربیت و ایدئولوژی
تربیت كودكان و جوانان در آلمان- هدف
تربیت و اخلاق و هماهنگی
تربیت و فطرت و فرق تربیت با صنعت
تربیت و شكفتگی روح، ماهیت تربیت
ترس و دلهره
تربیت- اثر معكوس- تربیت متناسب با زمان- قوه ی نقادی
تربیت از راه میلها و رغبتها نه از راه ترس
تربیت نااهلان
تربیت و اصلاح نفس- تربیت شعور باطن
تربیت اولاد- مدارك
مراحل تربیت
تربیت كودك
تربیت مبنی بر ترس، خرس مآبانه
تربیت- نرمی در جای درشتی و درشتی در جای نرمی
تربیت
تربیت ملی
تربیت اسلامی
تربیت- عوامل سوء تربیت
ترك
تزكیه ی نفس- میلهای خفته
تزكیه ی نفس، بدبینی به نفس
تزكیه ی نفس، انسان سالم
تزكیه ی نفس- اثر سختگیری های افراطی
تزكیه ی نفس- معنی ترك خودپرستی- تفاوت تعبیر قرآنی و تعبیر مزدایی
یادداشت تزكیه ی نفس
تزكیه ی نفس
تزكیه ی نفس- نفس امّاره- لزوم حكومت عاقله
تزكیه ی نفس فلسفی و تزكیه ی نفس عرفانی
تزكیه ی نفس و احتیاج به مربی و مرشد در نزد صوفیه یا احتیاج به روانپزشك
تزكیه ی نفس
تزكیه و جهاد نفس- مدارك و منابع
تزكیه ی نفس
تزكیه ی نفس- حق بدن
تزكیه ی نفس- روایات
تزكیه و جهاد نفس- روایات
تزكیه ی نفس- اخلاص
تزكیه ی نفس
راههای اصلاح اخلاق و تزكیه ی نفس
تزكیه ی نفس- علل فساد اخلاق
تزكیه ی نفس و ترك دنیایی كه نیرو و آزادی است
مسائل مربوط به تزكیه ی نفس
تزكیه ی نفس
تزكیه ی نفس- جهاد با نفس
تسلیم
تسلیم در برابر حقیقت
تسلیم به راه هر مقصد
تصوف، كتب عرفانی
تصوف- چنته ی فقر
تعصب
تعلیم و تربیت اسلامی
تضاد
تعارف
تعاون
تعرّب بعدالهجرة
تعصب دینی از نظر سید جمال
تعلیم و تربیت اسلامی
تعلیم و تربیت اسلامی
تعلیم و تربیت اسلامی
تعلیم و تربیت اسلامی
یادداشت تعلیم و تربیت اسلامی
تعلیم و تربیت مكانیكی
تعلیم و تربیت اسلامی
مسائل تعلیم و تربیت
مسائل تعلیم و تربیت اسلامی
یادداشت تعلیم و تربیت اسلامی جلسه شب سوم خرمشهر
تعلیم و تربیت اسلامی- عامل زمان
تفاهمات اسلامی درس اول: حسن تفاهم
درس دوم: آیات و احادیث
درس سوم: نقش حج در وحدت وتفاهم مسلمانان
تفاهمات اسلامی
تفتیش عقاید، مدارك
تفتیش عقاید در مسیحیت
تفسیر سوره ی حمد- صراط مستقیم
مقدمه ی تفسیر حمد- جواد صابر
تفقّه و تفكر
تفقه و بصیرت
تفكر
تقلید
آیات ذمّ تقلید
تقلید
تقوا و آرزو و سعادت
تقیه ی سیاسی
تقیه و پفیوزی
تقیه و نفاق
تقیه- دو تفسیر برای تقیه
تقیه
تقیه- امر به معروف و نهی از منكر
تقیه
تقیه- خروج بالسیف
تقیه
راز تكامل
تكامل تاریخی انسان
تكامل تاریخ و مفهوم آن
تكفیرها
تمدن غرب- جنایت در آمریكا
تمدن
تمدن جدید- آمار جنایت در آمریكا
تمدن و خودكشی
تمدن جدید و مشخصات آن
تمدن خارجی
تمدن- هدف تمدن چیست؟
تمدن و دین
تمدن، علل انحطاط تمدنها، اسلام و مقتضیات زمان
تمدن و علل انحطاط آن
تمدن امروز
تمدن اسلامی
تمدن اسلام- مدارك
انگیزه های تمدن اسلامی
تمدن اسلامی- علت انحطاط مسلمین از نظر سید جمال
تمدن اسلامی- علل انحطاط مسلمین از نظر كواكبی
تمدن جدید- آمریكا
تمدن و اعتیاد
تمدن جدید، آثار ماشین
تمدن- عناصر تمدن و فرهنگ
تمدن معاصر- مشكلات امروز
تمدن ماشینی و انقلاب صنعتی، یا خطای فرزند آدم
تمدن اسلام- انگیزه ها و عواملش
تمدن امروز و گرسنگی دو سوم سكنه ی جهان
تنهایی
تواضع
توتم و تابو
توكل
توكل- مدارك
توكل و كار و تحصیل رزق
اتقوا مواضع التهم
تهمت و فحاشی
Expand حرف جحرف ج
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
1. غایات تعقل و تفكر و تعلم برای روشن شدن، و تقوا و تزكیه ی نفس برای پرورش اراده و رفع موانع برای به كار بستن، و عبادت برای تقویت قلب برای عشق ورزیدن و حرارت ایمانی داشتن. به عبارت دیگر: تقویت ذهن و عقل و فكر برای روشن شدن و آگاهی، و تقویت اراده برای قدرت بر به كار بستن، و تقویت قلب و دل برای عشق و ایمان و حرارت. تقویت ذهن از راه تعقل و تفكر حاصل می شود و تقویت قلب از راه عبادت و تذكر و مبارزه با موجبات غفلت و انصراف از قبیل پرخوردن و پرگفتن و پرمعاشرت كردن و پرخوابیدن و كم متذكر بودن. (برای این جهت رجوع شود به نمط نهم اشارات. ) می توان گفت: علم و تفكر برای تقویت عقل برای بیشتر روشن شدن است، و ایمان و عبادت برای تقویت قلب و عاطفه است، و اخلاق برای تقویت اراده است. در اسلام تنها به روح عبادت كه ذكر
جلد دوم . ج2، ص: 159
است قناعت نكرده، به عبادت به منظور تربیت شكل داده است، یعنی رعایت نظافت و پاكیزگی، احترام به حقوق و به یك جهت ایستادن و [با] تاریخ مربوط شدن كه اول معبد را قبله قرار دادن، ضبط نفس، سلام و صلح طلبی و خیرطلبی، وقت شناسی و نظم، جهت شناسی، نیت و اخلاص، همكاری و همدلی و همگامی.

2. ایضاً [1]در اسلام به پرورش جسم به معنی تقویت جسم و سالم نگه داشتن جسم و كارهایی كه سبب رشد بیشتر جسم می شود، اهمیت داده شده است. مثلاً فلان چیز نور چشم را زیاد می كند یا دندانها را محكم می كند یا معده را، یا مغز را [سالم می كند، ] یا عمر را زیاد می كند و امثال اینها. البته تقویت جسم و پرورش به مفهوم تربیت جسم غیر از تن پروری اصطلاحی است كه احیاناً ملازم است با تضعیف جسم، و لااقل رابطه میان [ایندو] عموم من وجه است.

تن پروری در واقع نفس پروری یعنی شهوت پروری است و اصطلاح خوبی هم نیست.

3. كدامیك از اینها غایتند؟ كمال انسان در كدامیك از اینهاست؟ آیا همه ی اینها وسیله ی خوش بودن بیشتر و لذت بیشتر است، یا كمال واقعی از نظر اسلام همان اتصال به حق است و همه چیز دیگر وسیله است و راه است برای آن؟ 4. شروع مطلب: تربیت و فرق آن با صنعت، و قطع و وصل، و پیراستن و آراستن. تربیت به ظهور آوردن و به فعلیت رسانیدن آن چیزهایی است كه در باطن هست و این خود مستلزم این است كه باطن متوجه غایتی باشد و فعلیت در قوه مضمن باشد. تربیت شكوفان كردن گل است و به همین دلیل جبر و زور و ترس عامل
جلد دوم . ج2، ص: 160
تربیت نیست، عامل جلوگیری از بی تربیتی و فساد هست ولی پرورش دهنده نیست، بازدارنده است و وجودش لازم و ضروری است. (نظر راسل و انتقاد از آن) زیان ترسها و ارعابها در اطفال كه فلسفه آن را نمی دانند.

(داستان لاتزرموا علی ابنی، پس رانی ها) 5. مسأله ی تقویت ذوق و استعداد هنری هم خود مسأله ای است كه از نظر اسلام باید مورد توجه قرار گیرد [2]، زیرا هنر هم یك بعد از ابعاد روح انسان است مانند بعد دینی، بعد علمی، بعد اخلاقی یا ایمان و عاطفه مذهبی و حقیقت جویی و كشف حقایق و روشن شدن و قوت اراده و كسب مكتسبات خوب.

6. مسأله ی تربیتهای اجتماعی كه روح اجتماعی و تعاون و همكاری و كار دسته جمعی و علاقه به سرنوشت جامعه در فرد پیدا شود، روح انزوا و انفراد و تكروی از بین برود (این مسأله در مرحله دوم و ضرورت ثانوی است) همچنانكه باید روح آزادی و دموكراسی و پرهیز از استبداد و لجاج در طفل پیدا شود، همچنین روح احترام به انسانها.

7. راجع به تربیت شعور باطن، رجوع شود به ورقه های «معجزه و خرق عادت» ، آنچه از كتابتداوی روحیكاظم زاده از مسیو كوئه صفحه 18 و 19 نقل شده است.

8. راجع به تربیت اولاد، رجوع شود به ورقه های «خانواده» .

9. راجع به ضرورت تربیت (ورقه «تربیت و ایدئولوژی» ) *
[1] [از اینجا تا صفحه بعد محل ستاره، مطالبی است كه در نسخه اصل دستنویس بر روی آنها یك خط طولی كشیده شده است. علت خط خوردگی به احتمال زیاد مورد استفاده قرار گرفتن این مطالب در جای دیگری بوده است. نظر به اینكه به حذف این قسمت از یادداشتها از طرف استاد یقین نداشتیم، با بیان این توضیح به درج آن مبادرت ورزیدیم. ]
[2] رجوع شود به جزوه «چه باید كرد؟ » .
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است