در
کتابخانه
بازدید : 474765تاریخ درج : 1391/03/27
Skip Navigation Links.
شناسه کتاب
Expand <span class="Sanad">حرف «ب» </span>حرف «ب»
Expand حرف پحرف پ
Collapse حرف تحرف ت
تاریخ- نقش انبیا در تحول تاریخ
تاریخ فقه و فقها
تاریخ هجری- مسأله ی تغییر تاریخ هجری به مسیحی و نقدآقای محیط طباطبایی
تبلیغ و هدایت و نقش مستقل آن
تبلیغ و هدایت و نقش مؤثر آنها
تبلیغ
یادداشت روش تبلیغ
تبلیغ و دعوت
تبلیغ
تبلیغ- حسینیه ی هدایت شیراز (9 و 10 و 11 فروردین 51)
راه و روش تبلیغ دین
تجمّل
تحریفات
تحریف كلمه
تحمل و سعه ی صدر نسبت به عقاید و سلیقه های دیگران
تحولات اجتماعی
تربیت آدمكش در آمریكا
تربیت اسلامی
تربیت و ایدئولوژی
تربیت كودكان و جوانان در آلمان- هدف
تربیت و اخلاق و هماهنگی
تربیت و فطرت و فرق تربیت با صنعت
تربیت و شكفتگی روح، ماهیت تربیت
ترس و دلهره
تربیت- اثر معكوس- تربیت متناسب با زمان- قوه ی نقادی
تربیت از راه میلها و رغبتها نه از راه ترس
تربیت نااهلان
تربیت و اصلاح نفس- تربیت شعور باطن
تربیت اولاد- مدارك
مراحل تربیت
تربیت كودك
تربیت مبنی بر ترس، خرس مآبانه
تربیت- نرمی در جای درشتی و درشتی در جای نرمی
تربیت
تربیت ملی
تربیت اسلامی
تربیت- عوامل سوء تربیت
ترك
تزكیه ی نفس- میلهای خفته
تزكیه ی نفس، بدبینی به نفس
تزكیه ی نفس، انسان سالم
تزكیه ی نفس- اثر سختگیری های افراطی
تزكیه ی نفس- معنی ترك خودپرستی- تفاوت تعبیر قرآنی و تعبیر مزدایی
یادداشت تزكیه ی نفس
تزكیه ی نفس
تزكیه ی نفس- نفس امّاره- لزوم حكومت عاقله
تزكیه ی نفس فلسفی و تزكیه ی نفس عرفانی
تزكیه ی نفس و احتیاج به مربی و مرشد در نزد صوفیه یا احتیاج به روانپزشك
تزكیه ی نفس
تزكیه و جهاد نفس- مدارك و منابع
تزكیه ی نفس
تزكیه ی نفس- حق بدن
تزكیه ی نفس- روایات
تزكیه و جهاد نفس- روایات
تزكیه ی نفس- اخلاص
تزكیه ی نفس
راههای اصلاح اخلاق و تزكیه ی نفس
تزكیه ی نفس- علل فساد اخلاق
تزكیه ی نفس و ترك دنیایی كه نیرو و آزادی است
مسائل مربوط به تزكیه ی نفس
تزكیه ی نفس
تزكیه ی نفس- جهاد با نفس
تسلیم
تسلیم در برابر حقیقت
تسلیم به راه هر مقصد
تصوف، كتب عرفانی
تصوف- چنته ی فقر
تعصب
تعلیم و تربیت اسلامی
تضاد
تعارف
تعاون
تعرّب بعدالهجرة
تعصب دینی از نظر سید جمال
تعلیم و تربیت اسلامی
تعلیم و تربیت اسلامی
تعلیم و تربیت اسلامی
تعلیم و تربیت اسلامی
یادداشت تعلیم و تربیت اسلامی
تعلیم و تربیت مكانیكی
تعلیم و تربیت اسلامی
مسائل تعلیم و تربیت
مسائل تعلیم و تربیت اسلامی
یادداشت تعلیم و تربیت اسلامی جلسه شب سوم خرمشهر
تعلیم و تربیت اسلامی- عامل زمان
تفاهمات اسلامی درس اول: حسن تفاهم
درس دوم: آیات و احادیث
درس سوم: نقش حج در وحدت وتفاهم مسلمانان
تفاهمات اسلامی
تفتیش عقاید، مدارك
تفتیش عقاید در مسیحیت
تفسیر سوره ی حمد- صراط مستقیم
مقدمه ی تفسیر حمد- جواد صابر
تفقّه و تفكر
تفقه و بصیرت
تفكر
تقلید
آیات ذمّ تقلید
تقلید
تقوا و آرزو و سعادت
تقیه ی سیاسی
تقیه و پفیوزی
تقیه و نفاق
تقیه- دو تفسیر برای تقیه
تقیه
تقیه- امر به معروف و نهی از منكر
تقیه
تقیه- خروج بالسیف
تقیه
راز تكامل
تكامل تاریخی انسان
تكامل تاریخ و مفهوم آن
تكفیرها
تمدن غرب- جنایت در آمریكا
تمدن
تمدن جدید- آمار جنایت در آمریكا
تمدن و خودكشی
تمدن جدید و مشخصات آن
تمدن خارجی
تمدن- هدف تمدن چیست؟
تمدن و دین
تمدن، علل انحطاط تمدنها، اسلام و مقتضیات زمان
تمدن و علل انحطاط آن
تمدن امروز
تمدن اسلامی
تمدن اسلام- مدارك
انگیزه های تمدن اسلامی
تمدن اسلامی- علت انحطاط مسلمین از نظر سید جمال
تمدن اسلامی- علل انحطاط مسلمین از نظر كواكبی
تمدن جدید- آمریكا
تمدن و اعتیاد
تمدن جدید، آثار ماشین
تمدن- عناصر تمدن و فرهنگ
تمدن معاصر- مشكلات امروز
تمدن ماشینی و انقلاب صنعتی، یا خطای فرزند آدم
تمدن اسلام- انگیزه ها و عواملش
تمدن امروز و گرسنگی دو سوم سكنه ی جهان
تنهایی
تواضع
توتم و تابو
توكل
توكل- مدارك
توكل و كار و تحصیل رزق
اتقوا مواضع التهم
تهمت و فحاشی
Expand حرف جحرف ج
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
(منزل صادقی- شب هفتم) 1. در اینكه ازدواج و تشكیل خانواده برای ایجاد و پرورش تن فرزند است شكی نیست، آیا بالطبیعه برای پرورش روح او هم هست یا خیر؟ 2. در زندگی جدید، یگانگی خانوادگی، كمی به سوی بیگانگی كشیده شده است و این جهت روی اجتماع اثر گذاشته است، چرا؟ (ر. ك: مقاله ی دكتر نراقی در «نگین» شماره. . . تحت عنوان مشكلات اجتماعی قرن ماظ) .

3. از نظر اسلام، زن و شوهری، پدری و مادری یك مسؤولیت است و یك عبادت و امر مقدس است- ر. ك: ورقه های «مسؤولیت» .

4. كاملتر بودن نقش مادر از نقش پدر از لحاظ طبیعی 5. آیا بچه بزرگ كردن مثل جوجه واكردن ماشینی شده است و مادر مسؤولیتی ندارد؟ 6. موضوع علم اول، مهر اول، خلق و خوی اول، بغض اول، تنفر اول، احترام اول و حتی لهجه ی اول.
پیشه ی اول كجا از دل رود
مهر اول كی ز دل بیرون رود
در سفرگر روم بینی یا خُتَن
از دل تو كی رود حبّ الوطن
خُلق كان با شیر رفت اندر وجود
كی توان آن را ز مردم واگشود
7. لذت مادری به موازات محبت مادری. تبلیغات سوء عصر ما كه خانه زندان است. پس كتابخانه هم به دلیل كمتر بیرون رفتن زندان است، و كارگاه نقاشی، و لذت فقط در ولوشدن در حاشیه ی خیابانها، لولیدن میان مردان، پرسه زدن در سینماها و حتی كشتی گرفتن است و
جلد دوم . ج2، ص: 187
پای میز قمار نشستن. پشت میز اداره و دفتر اندیكاتورنویسی چه هنری است؟ 8. انظروا من یرضع اولادكم فان الولد یشبّ علیه. لاتسترضعوا الحمقاء فان اللبن یعدی. 9. شرافت مقام مادری از لحاظ آدم سازی. تقسیم كارها به فنون و مشاغل، [و تقسیم ] فنون به آنچه سر و كاری با جمادات و یا حداكثر با نباتات یا حیوانات [دارد] و آنچه با انسان خصوصاً روح انسان [سرو كار دارد. ] 10. مادری از لحاظ آدم سازی، مشاركت با وظیفه ی انبیاست.

11. شرایط تربیت اولاد:

الف. مساعدبودن محیط خانوادگی ب. اعتدال در محبت ج. مراقبت مبصرات و مسموعات د. احتراز از وعده ی دروغ هـ. قهرمان پرستی نه مظلوم پرستی و نه ستمگرپرستی و. طرز جوابگویی صادقانه و راهنمایانه در پاسخ سؤالات ز. احترام كودك و ترك تحقیر او ح. عدالت میان اولاد ط. نام نیك گذاشتن روی طفل ی. آزادی دادن در حد اعتدال و از جمله در انتخاب شغل با رعایت جنبه ی استعداد ذاتی و ارشاد او 12. اكرموا اولادكم و احسنوا ادابهم یغفرلكم. 13. هدیه و تحفه برای فرزندان و ابتدا به دختران 14. دو ركن اساسی در تربیت فرزندان: یكی علم و رموز دقیق روانشناسی و دیگر محبت و عاطفه ی شدید. در قدیم علم نبود، در جدید عاطفه [نیست. ] 15. پدر و مادر جاهل فرزند را یا ترسو و ضعیف در اثر تخویفها، یا لوس و نُنُر در اثر محبتها و نوازشهای بیجا و یا حَقود در
جلد دوم . ج2، ص: 188
اثر بی عدالتی، یا وهم پرست در اثر افسانه های شاخدار، یا دوشخصیتی در اثر تناقض قول و عمل، و یا در اثر توهین والدین به یكدیگر او را بی تربیت و یا مظلوم پرست، و یا در اثر جواب ندادن به سؤالات، او را خمود و جامدالفكر، در اثر احترام نگذاشتن به شخصیت، او را تحقیر شده و بی عقیده و بی اعتماد به خود بار می آورند.

16. پدر باید مظهر عظمت و شخصیت باشد نه ابوالهول- داستان «كَلّ لسانی و قلّ بیانی، كأن سیّداً یرعانی» .

17. اعلامیه ی حقوق بشر: خانواده ركن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه بهره مند شود.

18. دو عاملی كه به قلب حیات خانوادگی زده است: ماشین و زندگی ماشینی، و دیگر افكار خطرناك 19. آثار سقوط خانواده درعصر حاضر:

الف. محرومیت زوجین از صفای خانوادگی ب. محرومیت فرزندان از كانون پرمهر خانوادگی ج. محرومیت اجتماع از آثار محبتهای خانوادگی د. تنفر از ازدواج و شیوع فراوان زنا و پیدایش ولدالزنا، سقط جنین ح. ازدیاد طلاق ط. تنفر از مادری ی. جنایات وحشتناك 20. فلسفه ی زندگی خانوادگی:

الف. مشخص بودن نسبها ب. صمیمیت دو انسان ج. كانون مناسب برای پرورش روح فرزند د. فراموشخانه ی مرد نسبت به رنجهای روز و بلكه كانونِ ساختنِ روح مرد
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است