در
کتابخانه
بازدید : 474665تاریخ درج : 1391/03/27
Skip Navigation Links.
شناسه کتاب
Expand <span class="Sanad">حرف «ب» </span>حرف «ب»
Expand حرف پحرف پ
Collapse حرف تحرف ت
تاریخ- نقش انبیا در تحول تاریخ
تاریخ فقه و فقها
تاریخ هجری- مسأله ی تغییر تاریخ هجری به مسیحی و نقدآقای محیط طباطبایی
تبلیغ و هدایت و نقش مستقل آن
تبلیغ و هدایت و نقش مؤثر آنها
تبلیغ
یادداشت روش تبلیغ
تبلیغ و دعوت
تبلیغ
تبلیغ- حسینیه ی هدایت شیراز (9 و 10 و 11 فروردین 51)
راه و روش تبلیغ دین
تجمّل
تحریفات
تحریف كلمه
تحمل و سعه ی صدر نسبت به عقاید و سلیقه های دیگران
تحولات اجتماعی
تربیت آدمكش در آمریكا
تربیت اسلامی
تربیت و ایدئولوژی
تربیت كودكان و جوانان در آلمان- هدف
تربیت و اخلاق و هماهنگی
تربیت و فطرت و فرق تربیت با صنعت
تربیت و شكفتگی روح، ماهیت تربیت
ترس و دلهره
تربیت- اثر معكوس- تربیت متناسب با زمان- قوه ی نقادی
تربیت از راه میلها و رغبتها نه از راه ترس
تربیت نااهلان
تربیت و اصلاح نفس- تربیت شعور باطن
تربیت اولاد- مدارك
مراحل تربیت
تربیت كودك
تربیت مبنی بر ترس، خرس مآبانه
تربیت- نرمی در جای درشتی و درشتی در جای نرمی
تربیت
تربیت ملی
تربیت اسلامی
تربیت- عوامل سوء تربیت
ترك
تزكیه ی نفس- میلهای خفته
تزكیه ی نفس، بدبینی به نفس
تزكیه ی نفس، انسان سالم
تزكیه ی نفس- اثر سختگیری های افراطی
تزكیه ی نفس- معنی ترك خودپرستی- تفاوت تعبیر قرآنی و تعبیر مزدایی
یادداشت تزكیه ی نفس
تزكیه ی نفس
تزكیه ی نفس- نفس امّاره- لزوم حكومت عاقله
تزكیه ی نفس فلسفی و تزكیه ی نفس عرفانی
تزكیه ی نفس و احتیاج به مربی و مرشد در نزد صوفیه یا احتیاج به روانپزشك
تزكیه ی نفس
تزكیه و جهاد نفس- مدارك و منابع
تزكیه ی نفس
تزكیه ی نفس- حق بدن
تزكیه ی نفس- روایات
تزكیه و جهاد نفس- روایات
تزكیه ی نفس- اخلاص
تزكیه ی نفس
راههای اصلاح اخلاق و تزكیه ی نفس
تزكیه ی نفس- علل فساد اخلاق
تزكیه ی نفس و ترك دنیایی كه نیرو و آزادی است
مسائل مربوط به تزكیه ی نفس
تزكیه ی نفس
تزكیه ی نفس- جهاد با نفس
تسلیم
تسلیم در برابر حقیقت
تسلیم به راه هر مقصد
تصوف، كتب عرفانی
تصوف- چنته ی فقر
تعصب
تعلیم و تربیت اسلامی
تضاد
تعارف
تعاون
تعرّب بعدالهجرة
تعصب دینی از نظر سید جمال
تعلیم و تربیت اسلامی
تعلیم و تربیت اسلامی
تعلیم و تربیت اسلامی
تعلیم و تربیت اسلامی
یادداشت تعلیم و تربیت اسلامی
تعلیم و تربیت مكانیكی
تعلیم و تربیت اسلامی
مسائل تعلیم و تربیت
مسائل تعلیم و تربیت اسلامی
یادداشت تعلیم و تربیت اسلامی جلسه شب سوم خرمشهر
تعلیم و تربیت اسلامی- عامل زمان
تفاهمات اسلامی درس اول: حسن تفاهم
درس دوم: آیات و احادیث
درس سوم: نقش حج در وحدت وتفاهم مسلمانان
تفاهمات اسلامی
تفتیش عقاید، مدارك
تفتیش عقاید در مسیحیت
تفسیر سوره ی حمد- صراط مستقیم
مقدمه ی تفسیر حمد- جواد صابر
تفقّه و تفكر
تفقه و بصیرت
تفكر
تقلید
آیات ذمّ تقلید
تقلید
تقوا و آرزو و سعادت
تقیه ی سیاسی
تقیه و پفیوزی
تقیه و نفاق
تقیه- دو تفسیر برای تقیه
تقیه
تقیه- امر به معروف و نهی از منكر
تقیه
تقیه- خروج بالسیف
تقیه
راز تكامل
تكامل تاریخی انسان
تكامل تاریخ و مفهوم آن
تكفیرها
تمدن غرب- جنایت در آمریكا
تمدن
تمدن جدید- آمار جنایت در آمریكا
تمدن و خودكشی
تمدن جدید و مشخصات آن
تمدن خارجی
تمدن- هدف تمدن چیست؟
تمدن و دین
تمدن، علل انحطاط تمدنها، اسلام و مقتضیات زمان
تمدن و علل انحطاط آن
تمدن امروز
تمدن اسلامی
تمدن اسلام- مدارك
انگیزه های تمدن اسلامی
تمدن اسلامی- علت انحطاط مسلمین از نظر سید جمال
تمدن اسلامی- علل انحطاط مسلمین از نظر كواكبی
تمدن جدید- آمریكا
تمدن و اعتیاد
تمدن جدید، آثار ماشین
تمدن- عناصر تمدن و فرهنگ
تمدن معاصر- مشكلات امروز
تمدن ماشینی و انقلاب صنعتی، یا خطای فرزند آدم
تمدن اسلام- انگیزه ها و عواملش
تمدن امروز و گرسنگی دو سوم سكنه ی جهان
تنهایی
تواضع
توتم و تابو
توكل
توكل- مدارك
توكل و كار و تحصیل رزق
اتقوا مواضع التهم
تهمت و فحاشی
Expand حرف جحرف ج
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
[1] تفسیر سوره ی بقره به نام مستعار مؤلف جواد صابر، مقدمه، صفحه ی 3:

«گروه بندی صدر اسلام به این ترتیب است: بلال و ابوذر و مقداد كه طرفداران خانه ی فاطمه هستند و خصم اشرافیت و سرمایه داری و تجاوزگری و ارتجاع حاكم از یك طرف، اصحاب كبار و حافظان و قاریان قرآن و شب زنده داران از طرف دیگر. » 2. ص 3:

«عبداللّه بن اُبیّ، روحانی بزرگ و یهودی منافق كه مدتها بر ضد انقلاب جنگیده و اكنون وارد انقلاب شده و جبهه ی خارجی را مبدل به جبهه ی داخلی كرده، بالاتر آنكه مفسر قرآن هم شده و حتی پس از گذشتن هزار و چهارصد سال هم می بینیم كه نبوغ تفسیری عده ای از مفسرین ما هم مرهون تجزیه و تحلیل ها و برداشتها و اقوال همین مفسر شهیر است و البته از موقعیت خاصی هم برخوردار است، چه از قدما می باشد. هر روز صدها نفر در پای كرسی درس تفسیر او حاضر می شوند. » عبداللّه بن ابیّ نه یهودی بوده و نه مفسر قرآن و به علاوه در زمان حیات رسول خدا درگذشته است.

3. در پاورقی همین صفحه می نویسد:

«جنگ یمامه كه در حدود هفتصد و یا چهارصد و پنجاه و یا به
جلد دوم . ج2، ص: 221
كمترین شماره هفتاد تن از حاملان قرآن كشته شدند، درحدود یك سال بعد از وفات پیغمبر میان مسلمانان و طرفداران مسیلمه درگرفت. » آنگاه می گوید:

«در تارك درخشان این گروه نام سالم مولی ابن حذیفه (سالم موسی بن حذیفه ضبط شده) دیده می شود. تاریخ و علوم قرآن، صفحه 99- 100. پیداست كه بنیانگذاران این جنگ چه كسانی بودند. » این نویسنده نمی داند كه این «سالم» درست است كه مولی بوده و طبق منطق آقایان هر مولی باید مؤمن و گرونده به آل علی باشد، ولی این مولی همان است كه با ته شمشیر به بازوی حضرت زهرا كوبید: «و كان سبب وفاتها ان قنفذ مولی فلان لكزه بنعل السیف. » (ظاهراً قنفذ همان سالم است. ) سالم همان است كه عمر می گفت: اگر سالم زنده بود تردید نمی كردم كه خلافت را به او بسپارم، یعنی ترجیح او بر علی.

از اینجا اطلاع تاریخی آقایان معلوم می شود.

4. در صفحات مقدمه، یك تاریخ ساختگی توده ای منعكس است، همان طوری كه شریعتی هم چنین كاری می كرد، برای اینكه مادیت تاریخ را كاملاً تثبیت نمایند.

5. صفحه ی 9 درباره ی «منظور از اینكه امام باید تفسیر كند» بحث می كند و می گوید:

«منظور این است كه امام بنشیند و شش هزار و چند صد آیه را
جلد دوم . ج2، ص: 222
یكی یكی تفسیر كند. امامها فرصت آن را نداشته اند. » خود مؤلف فرصت داشته كه در ظرف سه چهار سال همه ی قرآن را تفسیر كند، امامها در طول 250 سال فرصت نداشته اند! بعد می گوید:

«اندیشه ی مفسر باید به سان اندیشه ی امام باشد و بر مبنای آموزشها و اعمال او شكل گرفته باشد، یعنی تفسیرگو كسی باشد كه در شرایط حساس و درگیریهای سخت و تضادهایی كه امامان ما با آنها روبرو بودند قرار بگیرد و از آگاهی و شناخت مخصوص امام برخوردار باشد تا از عهده ی حل این گونه تضادها برآید. » 6. ص 10: آیا از چه دیدگاهی می شود قرآن را تفسیر كرد؟ پاسخ می دهد: از دید خدایی، یعنی بتواند اراده ی خداوند را تشخیص داده و بشناسد.

اراده ی خداوند چگونه است و طرز تفكر او بر چه محوری می گردد؟ پاسخ: اراده ی خداوند انقلابی است و طرز تفكر خداوند بر این اساس استوار است كه توده های ضعیف. . .

این گونه تفاسیر، یعنی خالی كردن مفاهیم دینی از معنویت و همه را تفسیر مادی كردن، به معنی خالی كردن زیرپای دین و مذهب است، همان سیاستی كه ماركس پیشنهاد كرد كه برای مبارزه با دین باید مفاهیم دینی را تفسیر مادی كرد و الحق بهترین راه همین است و حدیث پیغمبر را به یاد می آورد كه مردمی درحالی كه رویشان به اسلام است عقب عقب می روند، خود می پندارند به سوی دین
جلد دوم . ج2، ص: 223
می روند اما درواقع دور می شوند. برای جمله های ماركس رجوع شود به كتاب ماركس و ماركسیسم، صفحه ی 284.

7. در تفسیر سوره ی حمد، صفحه ی 3 «اللّه» را به نحو مبهم تعریف می كند كه با نفس تكامل هم قابل تطبیق است. در صفحه ی 14 از تفسیر سوره ی بقره كه بعداً خواهیم گفت، معنی «اللّه» خوب روشن می شود.

ایندو باید به یكدیگر ضمیمه شود تا مقصود روشن گردد.

8. در تفسیر سوره ی بقره، صفحه ی 1 برداشتی از حروف مقطّعه دارد كه لااقل می توان آن را هم برداشتی تلقی كرد، ولی تأویلات و توجیهاتی دارد كه به هیچ شكل برداشت تلقی نمی شود.

9. ص 4 (تفسیر بقره) : ایمان به غیب یعنی ایمان به غیب انقلاب.

10. صفحه ی 5: نماز، پیوستگی حزب توحید (رجوع شود، در حدود نیم صفحه، ایضاً رجوع شود به صفحه ی 68) .

11. ص 6: انفاق برای گذار از مرحله ی غیب انقلاب به مرحله ی شهادت انقلاب است.

12. ص 6: ایمان به آخرت یعنی ایمان به نظام برتر و مرحله ی شهادت انقلاب.

13. ص 7 و 8: مفهوم جاودانگی به نحوی تفسیر شده كه همان جاودانگی تز در سنتز را می رساند نه جاودانگی فردی «هم فیها خالدون» ، یعنی هر فرد خود را در نظام تكاملی اخلاق جاودانه می سازد (رجوع شود به ماركس و ماركسیسم) . پس جاودانگی كفار چه معنی و مفهومی دارد؟ 14. ص 10: تفسیر عذاب عظیم به قرینه ی «لهم» به عذاب در همین دنیا.

15. ص 11: تفسیر مؤمن به انقلابی (و قهراً مستضعف) و تفسیر منافق به گروهی از مستضعفین كه آلت دست كافرین اند و تفسیر
جلد دوم . ج2، ص: 224
كافرین به طبقه ی ضدمردم.

خلاصه همه ی قرآن را از دیدگاه طبقاتی تفسیر كرده اند، گویی قرآن آمده است در هزار و چهارصدسال پیش كه نظریه ی ماتریالیسم تاریخی ماركس را پیاده كند.

به این آقایان باید گفت اگر یك نفر ماتریالیست می خواست همه ی قرآن را با معیارهای ماتریالیستی تفسیر كند، چگونه تفسیر می كرد؟ 16. عطف به نمره ی 7، تفسیر «اللّه» به معنی تكامل مطلق، آفرینش با همه ی ابعادش، جهان با حركت تكاملی اش.

(از اینجا معنی ایمان به «اللّه» در قاموس آقایان روشن می شود كه یعنی ایمان به تكامل و نوامیس آفرینش) .

(در كتاب توحید و ابعاد گوناگون آن آمده كه خدا به چشم دیده می شود) .

17. ص 17: معنی ناس توده ی محروم 18. ص 18: تناقض میان آنچه در این صفحه آمده با آنچه در صفحه ی 11 آمده است درباره ی خاستگاه منافقین.
[1] [مقصود جزوه های به اصطلاح تفسیری است كه از سوی گروه نادان و جنایتكار فرقان منتشر می شد. ]
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است