در
کتابخانه
بازدید : 194216تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
ریشه ی بیشتر انحرافات دینی و اخلاقی نسل جوان را در لابلای افكار و عقاید آنان باید جستجو كرد. فكر این نسل از نظر مذهبی آنچنانكه باید رهنمایی نشده است و از این نظر فوق العاده نیازمند است.

اگر مشكل در رهنمایی این نسل باشد بیشتر در فهمیدن زبان و منطق او و روبروشدن با او با منطق و زبان خودش است. و در این وقت است كه هر كسی احساس می كند این نسل، برخلاف آنچه ابتدا به نظر می رسد، لجوج نیست، آمادگی زیادی برای دریافت حقایق دینی دارد.

هدف نویسنده و همچنین هدف گروه روشنفكر و متدین انجمن اسلامی پزشكان از طرح و بحث و نشر «مسأله ی حجاب» این است كه احساس شد گذشته از انحرافات عملی فراوانی كه در زمینه ی حجاب به وجود آمده این مسأله و سایر مسائل مربوط به زن وسیله ای شده در دست یك عده افراد ناپاك و مزدورصفت كه از این پایگاه علیه دین مقدس اسلام جار و جنجال تبلیغاتی راه بیندازند. بدیهی است در شرایط موجود كه نسل جوان از جنبه ی مذهبی به قدر كافی راهنمایی
مجموعه آثار شهید مطهری . ج19، ص: 378
نمی شود این تبلیغات آثار شوم خود را می بخشد.

این بنده خدا را سپاسگزار است كه احساس می كند فعالیتهای قلمی ناقابل او در این میدان، چه جراید و مجلات و چه به وسیله ی این كتاب، اثر نیك محسوسی داشته است. تا آنجا كه اطلاع دارد نشر این كتاب تأثیر فراوانی در اصلاح عقاید و افكار این نسل داشته است، حتی بعضی از بانوان به اصطلاح متجدد عملاً در وضع خود تجدیدنظر كرده اند.

بدون شك پدیده ی «برهنگی» بیماری عصر ماست. دیر یا زود این پدیده به عنوان یك «بیماری» شناخته خواهد شد. فرضاً ما كوركورانه از غرب تقلید كنیم، خود پیشتازان غربی ماهیت این پدیده را اعلام خواهند كرد. ولی ما اگر به انتظار اعلام آنها بنشینیم می ترسم خیلی دیر شده باشد. اگر می خواهید ببینید كار برهنگی در غرب به كجا رسیده و فریاد چه كسانی را بلند كرده است این قسمت از نامه ی یكی از هنرپیشگان معروف جهان را به دخترش كه به قول خودش چهل سال مردم روی زمین را خندانده است بخوانید. این نامه مَثَل معروف عامیانه ی خودمان را به یاد می آورد: «عزا چه عزایی است كه مرده شوی هم گریه می كند. » .

او پس از آنكه به دخترش اجازه می دهد «فقط به خاطر هنر می توان لخت و عریان به روی صحنه رفت» و تأكید می كند كه این لختی منحصراً در روی صحنه و برای ضرورت هنر باشد، می نویسد:

«. . . برهنگی بیماری عصرماست. من پیرمردم و شاید حرفهای خنده آور بزنم. اما به گمان من تن عریان تو باید از آنِ كسی باشد كه روح عریانش را دوست می داری. بد نیست اگر اندیشه ی تو در این باره مال ده سال پیش باشد، مال دوران پوشیدگی. نترس این ده سال تو را پیرتر نخواهد كرد. به هر حال امیدوارم تو آخرین كسی باشی كه تبعه ی جزیره ی لُختی ها بشوی. . . »
مجموعه آثار شهید مطهری . ج19، ص: 379
نویسنده ی این نامه به داشتن بعضی افكار انسانی معروف است. این سخنان وی نشانه ی دیگری است از بهره مند بودن او از برخی افكار انسانی.

همان طور كه در مقدمه ی چاپ اول این كتاب به اطلاع خوانندگان محترم رسید، محتوای اصلی و اوّلی این كتاب یك سلسله بحثها و درسها بوده است كه در جلسات انجمن اسلامی پزشكان القا شده است و پس از استخراج از ضبط صوت و تنظیم و اصلاح عبارات و اضافه ی برخی از مطالب به صورت كتاب درآمده است.

در چاپ دوم تجدیدنظرهایی نسبت به چاپ اول به عمل آمد و در مقدمه ی آن چاپ متذكر شدیم كه در تجدیدنظر هیچ مطلبی حذف نگردید بلكه یك سلسله مطالب اضافه شد. مطالب اضافی غالباً مطلب مستقلی نیست، تتمیم و تكمیلی است بر آنچه در چاپ اول بوده و لهذا ضمن فصول كتاب گنجانیده شده است. فقط یك فصل در آخر كتاب تحت عنوان «شركت زن در مجامع» اضافه شد و البته فصل فتواها كه در چاپ اول خیلی به اختصار برگزار شده بود در چاپ دوم تكمیل شد و آن را نیز درحقیقت یك فصل اضافی باید شمرد.

برخی مطالب در چاپ دوم پس و پیش شد، عبارات در موارد جزئی اصلاح گردید، مدارك اخبار و احادیث در پاورقیها نشان داده شد، در آخر كتاب فهرست اعلام اشخاص و كتب و اماكن را اضافه كردیم، دو فهرست هم یكی برای آیات كریمه ی قرآن و یكی دیگر برای احادیث و اشعار و كلمات مشهور قرار دادیم. از این رو چاپ دوم از چاپ اول بسی كاملتر و جامعتر از آب درآمد و در حدود یك ثلث بر جلد اول اضافه گشت.

در چاپ سوم اضافات و اصلاحات بسیار ناچیز و مختصری صورت گرفت كه قابل ذكر نبود. اكنون كه چاپ جدید این كتاب منتشر می شود، یك سلسله تجدیدنظرهای دیگری به عمل آمد. این تجدیدنظرها نیز همه از نوع اضافات و توضیحات است و كمی هم
مجموعه آثار شهید مطهری . ج19، ص: 380
اصلاحات، چیزی كم نشده همچنانكه در جوهر مطالب كتاب نیز تغییراتی داده نشده است.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است