در
Skip Navigation Links.
معرفی مركز
Expand فعالیت های مركز در موضوع شهید مطهریفعالیت های مركز در موضوع شهید مطهری
مهم ترین وظایف مركز تحقیقات كامپیوترى علوم اسلامى
Expand نرم‌افزارهاى تولیدى مركز تحقیقات كامپیوترى علوم اسلامىنرم‌افزارهاى تولیدى مركز تحقیقات كامپیوترى علوم اسلامى
Expand قابلیت‌هاى مشترك نرم‌افزارهاى نورقابلیت‌هاى مشترك نرم‌افزارهاى نور
پایگاه‌هاى مركز‌
 

مهم‌ترین وظایف این مركز عبارت‌اند از:

- تولید برنامه‌هاى نرم‌افزارى در زمینه‌هاى مختلف علوم اسلامى و فرهنگ دینى با رویكردهاى پژوهشى، تبلیغى و اطلاع‌رسانى در سطوح مختلف تخصصى و عمومى؛

- به كارگیرى ارتباطات شبكه‌اى اینترنتى و اینترانتى براى ارائه خدمات به پژوهشگران و مراكز علوم دینى؛

- انجام مطالعات و تحقیقات تخصصى براى افزایش توانمندى و قابلیت‌هاى نرم‌افزارها و بهره‌مندى از امكانات شبكه‌اى و آشنایى و به كارگیرى شیوه‌هاى استفاده از فنّاورى اطلاعات و ارتباطات در جهت اهداف مركز؛

- آموزش كاربرى رایانه و استفاده از نرم‌افزارهاى پژوهشى و روش‌هاى اطلاع‌رسانى به پژوهشگران علوم اسلامى؛

- شناسایى، تقویت و ترویج عوامل رشد و توسعه فرهنگ استفاده از فنّاورى اطلاعات و ارتباطات و تعمیم آن در حوزه‌هاى علمى و فرهنگ دینى؛

- همكارى با دستگاه‌ها و نهادهاى پژوهشى، رایانه‌اى و فرهنگى به منظور تبادل تجارب در حوزه مدیریت محتوا؛

- تولید نرم‌افزارهاى مورد نیاز و تأسیس پایگاه‌هاى اطلاع‌رسانى و عرضه انواع خدمات در زمینه فنّاورى اطلاعات و ارتباطات به مؤسسات و نهادهاى علمى و فرهنگى.

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است