در
 

1ـ گزارش‌های پژوهشی

این گزارش‌ها در حوزه‌های نظرسنجی، افكارسنجی، نیازسنجی، اثرسنجی، تحلیل محتوا، اسنادی و ... در مورد برنامه‌های صداوسیما، مسایل مهم سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی كشور و ... انجام می‌شود و به دو صورت خلاصه و متن كامل برای مسئولان سازمان و سایر استفاده‌كنندگان ارسال می‌شود.

 

2ـ كتاب‌ها

كتاب‌های منتشر شده مركز كه حاوی ماندگارترین پژوهش‌ها و نیز ترجمه تازه‌ترین آثار پژوهشی برای استفاده پژوهشگران و برنامه‌سازان سازمان است.

 

3ـ نشریات

الف ـ فصلنامه پژوهشهای ارتباطی «پژوهش و سنجش» به صورت موضوعی منتشر می‌شود و دربرگیرنده مقالات علمی و پژوهشی از استادان، پژوهشگران و صاحب‌نظران رسانه و ارتباطات می‌باشد.

ب ـ فصلنامه «فرهنگ مردم» حاوی مقالاتی از استادان، پژوهشگران و فرهنگیاران مرتبط با واحد فرهنگ مردم مركز تحقیقات است و درج مطالب مورد نیاز رسانه‌ می‌پردازد.

ج ـ ماهنامه «پیام پژوهش» اطلاع‌رسانی فعالیت‌های واحدهای پژوهشی سازمان را به عنوان مهم‌ترین هدف تعقیب می‌كند و در كنار آن مطالب و مصاحبه‌هایی برای استفاده پژوهشگران و برنامه‌سازان منتشر می‌كند.

 

4ـ سایت مركز

سایت مركز به نشانی اینترنتی  www.rcirib.ir  اخبار مهم‌ترین فعالیت‌های علمی و پژوهشی و چكیده پژوهش‌های مركز را در كنار برخی اطلاعات مورد استفاده دیگر در اختیار بازدیدكنندگان قرار می‌دهد.انجام نظرسنجی های الكترونیكی از برنامه های تلویزیونی و راه اندازی زیرسایتهای متناسب با مناسبتهای مختلف بخش دیگری از فعالیتهای عمده واحد سایت را تشكیل می دهد.

 

5ـ نشست‌های علمی و پژوهشی

این نشست‌ها جنبه دیگری از فعالیت‌های مركز تحقیقات است كه طی آن هم دستاوردهای علمی ـ پژوهشی مركز معرفی می‌شود و هم در جهت ارتقای دانش پژوهشگران تلاش به عمل می‌آید.

 

از سال 1365 با تغییرتشكیلات سازمان «واحد تحقیقات اجتماعی  و ارزشیابی برنامه‌ها» با افت در رده سازمانی در واحد اطلاعات و برنامه‌ریزی امور برنامه‌ها ادغام گردید و به عنوان یكی از واحد‌های زیرمجموعه اداره كل امور برنامه‌ریزی و ارزیابی سازمان درآمد.

واحد دیگری در شورای سرپرستی به نام واحد ارزیابی سازمان وجود داشت كه برنامه‌ها را درمورد بازبینی قرارمی داد و نقاط قوت و ضعف آن را به مسئولان و دست اندركاران سازمان طی گزارشهای خاص خویش منعكس می نمود.

مركز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه‌ای به توصیه مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای در ذیل حكم ریاست وقت سازمان آقای هاشمی در سال 1368 ایجاد گردید.

این مركز از ادغام «مركز تحقیقات اجتماعی و ارزشیابی برنامه» كه پیش از این از واحد‌های تابعه «اموربرنامه‌ریزی وارزیابی» بود و «واحد فعالیتهای فرهنگی» از واحدهای تابعه «معاونت آموزشی» و «واحد ارزیابی» شورای سرپرستی سابق، به وجود آمد.

اولین رئیس[19] مركزتحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه‌ای منصوب گردید و مامور سازماندهی و تنظیم تشكیلات جدید با همكاری امور برنامه ریزی و ارزیابی شد.

تشكیلات مركز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه‌ای از مهرماه 1368 مورد بررسی قرارگرفت و پس از طی مراحل كارشناسی، در مهرماه 1369 به تصویب نهایی رسید و ابلاغ گردید.

با توجه به شرایط و مقتضیات سالهای بعد از1369، تشكیلات مركز، با توجه به گستردگی فعالیتهای آن دردوران دومین رئیس [20] این مركز چند بارمورد تجدید نظرقرارگرفت ولیكن باتوجه به «منشور» سازمان (حكم ریاست محترم سازمان جناب آقای دكترلاریجانی) مبنی برتجدید نظردرتشكیلات و وظایف صدا و سیما، تشكیلات جدید مركز تحقیقات، مطالعات وسنجش برنامه‌ای نیز مانند تعدادی ازحوزه‌های سازمان شكل قطعی به خود نگرفته است.

در دوران سومین رئیس [21]  این  مركز فصل دیگری از روند تشكیلاتی، در مركز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه‌ای طی شده كه فعالیتهای آن با ایجاد واحدهای جدیدی همچون «واحدسنجش افكار» وگسترش فعالیتهای «واحد هماهنگی تحقیقات مراكز شهرستانها ودفاترنمایندگی خارج ازكشور» روبه افزایش گذاشت.

سیستم بانك اطلاعاتی به سوی مكانیزه شدن در دوران چهارمین رئیس [22] این مركز شروع گردید وسیستم بی .بی . اس(  B.B.S )  دراین دوره راه اندازی شد.

   تقویت و تثبیت [23]  موقعیت این مركز انجام گردید. به طوری كه ساختار والگوی نیروی انسانی آنها تصویب شد واین واحدها به رایانه تجهیز نشدند.

تغییرات اساسی درساختارمركز مبتنی برنتایج یك مطالعه عمیق ازنیازسازمان وتحولات رسانه وپیشنهاد تصویب آن ازاقدامات مهم ششمین رئیس [24] این مركز بود به طوری كه ساختار جدید رویكرد ارتباطی و رسانه‌ای بخود گرفت ودرساختار مصوب «اداره كل پژوهشهای رسانه و ارتباطات» به عنوان یكی از ادارات كل مركز نمایان گشت.

اینك مركز با ساختار جدید درپاسخ به انتظارات سازمان فعالیتهای پژوهشی خود را گسترش می‌دهد و با مطالعه و انجام پژوهش و سنجش‌های گوناگون در زمینه‌های مورد نیاز سازمان با استفاده از روشهای علمی، برای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، نظارت وارتقاء كیفی برنامه‌ها در چارچوب اصول و سیاستهای نظام جمهوری اسلامی ایران با وظایف و سیاستهای شخص گام برمی‌دارد.

 

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است