در
Skip Navigation Links.
Expand فعالیت های موسسه در موضوع شهید مطهریفعالیت های موسسه در موضوع شهید مطهری
كتابخانه
برخی فعالیتهای موسسه
احیای آثار پیشینیان
 
نام مرکز : موسسه آموزشی پژوهشی امام صادق علیه السلام

آنان كه در تقسیم سالهاى طولانى تحقیق، سهم زیادى از زمان را در راه دستیابى به مآخذ و منابع سپرى كرده اند همواره مى اندیشند كه اگر این فرصتها از دست نمى رفت چه نتایج سودمندى مى توانست داشته باشد. استاد آیت اللّه جعفر سبحانى كه توفیق داشتند از هیجده سالگى قلم بزنند و در وادى تحقیق و نگارش گام بردارند، در طول 60 سال، گرانى آنچه را كه در دست یافتن به مآخذ و منابع از دست مى رود به خوبى احساس كردند و همواره به تأسیس مركزى ویژه محقّقین و مؤلفین مى اندیشیدند كه در آن بتوان بدون طى مراحل دست و پاگیر، به مخزن كتابخانه مراجعه مستقیم كرد و به دور از جار و جنجال روزمرّگیها، درسالن مطالعه آن یا اتاقهاى مخصوص مؤلفین و محقّقین به تألیف وتحقیق پرداخت.

با پیروزى انقلاب اسلامى ایران زمینه تحقق این اندیشه فراهم شد و با همت بلند و تلاش پیگیر ایشان و همراهى جمله اى از فرهنگدوستان نخستین گام یعنى هسته مركزى مؤسسه تعلیماتى و تحقیقاتى امام صادق علیه السَّلام در سال 1359 ش تأسیس و در روز عید غدیر افتتاح شد.

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است