در
Skip Navigation Links.
Expand فعالیت های موسسه در موضوع شهید مطهریفعالیت های موسسه در موضوع شهید مطهری
كتابخانه
برخی فعالیتهای موسسه
احیای آثار پیشینیان
 


دربخش احیاى آثار پیشینیان، تصحیح و تحقیق كتب خطى قبل از قرن هفتم در دستور كار قراردارد كه برخى از آثار چاپ شده همراه با مقدمه اى گسترده و خواندنى از حضرت استاد عبارتند از:
1. المهذب نوشته ابن براج طرابلسى(400ـ481ق) در 2 جلد و با دو مقدمه استاد.

2. الجواهر نوشته همو.

3. الجامع للشرائع نوشته یحیى بن سعید حلى (600ـ681ق)

4. العمدة نوشته ابن بطریق حلى(523ـ600ق)

5. اصباح الشیعة بمصباح الشریعة نوشته قطب الدین كیدرى (قرن 6هجرى)

6. قاعدة ضمان الید نوشته شهید شیخ فضل اللّه نورى (ش:1327ق).

7. الاحتجاج نوشته احمد بن على بن ابى طالب طبرسى (م ح550ق) در 2 جلد.

8. رجال نجاشى نوشته ابو العباس احمد بن على نجاشى كوفى (372ـ450ق) در 2 جلد.

9. اشارة السبق نوشته حلبى.

10. اقطاب الدوائر(در تفسیر آیه تطهیر) نوشته شیخ عبد الحسین (از علماى عصر صفوى)

11. ابانة المختار فى أحكام الخیار نوشته شیخ الشریعه اصفهانى (1266ـ1339ق).

12. غنیة النزوع تألیف ابن زهره حلى(511ـ585ق)

 13. نهایة المرام تألیف علاّمه حلّى (3 جلد)

14. تحریر الأحكام الشرعیة، تألیف علاّمه حلّى(6 جلد).

15. معالم الدین فی فقه آل یاسین(2 جلد).

16. اللئالى العبقریة، نگارش فاضل هندى.

17. نهایة الوصول إلى علم الأُصول، تألیف علاّمه حلى

18. الدّر الثمین من دیوان المعصومینعلیهم السَّلام.

19. شوارق الالهام، تألیف علاّمه لاهیجى.

و جمعى از محقّقین تحت اشراف ایشان مشغول به تألیف كتب مرجع در موضوعات مختلف مى باشند

كه تاكنون آثار ذیل به جامعه فرهنگ ارائه شده است:

1. موسوعة طبقات الفقهاء در 17 مجلد كه آنچه در این مجموعه مورد نظر واقع شده است.

2. معجم التراث الكلامى در 5 جلد.

3. موسوعة الرجالیة (معجم الرجال وسائل الشیعة)

4. معجم طبقات المتكلّمین ، در 5 جلد.

این مؤسسه به غیر از كتابخانه، داراى حروفچینى پیشرفته كامپیوترى (لاینوترونیك)، اتاقهاى محققین،

اتاقهاى درس، سلف سرویس و اتاق اطلاع رسانى و تكثیر نیز مى باشد.

منبع: imamsadeq.org

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است