در
بازدید : 41597      تاریخ درج : 1390/2/24
 

نام برخی از شاگردان زبده وی چنین است:

·         1 – آیت‏اللّه شهید مرتضی مطهری.

·         2 - آیت‏اللّه میرزا ابوالحسن شعرانی.

·         3 - آیت‏اللّه دكتر مهدی حائری یزدی.

·         4 - آیت‏اللّه علامه محمد تقی جعفری.

·         5 - آیت‏اللّه آخوند ملا علی همدانی.

·         6 - آیت‏اللّه شیخ ابوطالب تجلیل تبریزی.

·         7 - آیت‏اللّه سید علی سیستانی.

·         8 - پرفسور عبدالجواد فلاطوری.

·         9 - استاد بدیع الزمان فروزان‏فر.

·         10 - دكتر محمد تقی دانش‏پژوه.

·         11 - دكتر مهدی محقق.

·         12 - دكتر ابراهیم آیتی.

·         13 - دكتر محمد صادقی.

·         14 - دكتر محمد جعفر لنگرودی.

·         15 - دكتر موسی جوان.

·         16 - دكتر سید صادق گوهرین.

·         17 - حكیم حاج شیخ علی محمد جولستانی.

·         18 - حكیم شیخ محمدرضا ربانی تربتی.

·         19 - شیخ عبدالكریم روشنا تهرانی.

·         20 - آقا شیخ جعفر خندق آبادی.

·         21 - آقا میرزا محمد علی ادیب تهرانی.

·         22 - آقا شیخ علی محقق كاشمری.

·         23 - آقا سید مهدی لاجوردی كاشانی.

·         24 - آقا سید هوشنگ میرمطهری.

·         25 - آقا سید محمد تقی نقوی.

·         26 - آقا سید محمد حسین آل طیب شوشتری و بسیاری دیگر

همچنین از یادگارهای آن بزرگوار فرزند دانشمندش، مهندس جلال الدین آشتیانی می‏باشد كه از اساتید و نویسندگان توانای كشورمان به شمار می‏رود. فرزند دیگر ایشان، آقای میرزا جعفر آشتیانی است.

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است