در
بازدید : 41603      تاریخ درج : 1390/2/24
 

از ویژگی های مرحوم میرزا مهدی آشتیانی ،  این بود كه در محدوده جغرافیایی ایران و عراق و نیز در دایره كتاب و مدرسه ماندگار نشد و به سیر و سیاحت نیز پرداخت و از این رهگذر تجربههای فراوان به دست آورد.

وی پیش از سفر اول به نجف به بخارا رفت و یك سال در آنجا ماند و ضمن آشنایی با مردم و عالمان آن دیار، به تدریس پرداخت و دوبار به مصر سفر كرد.

هندوستان و نیز بسیاری از كشورهای اروپایی مانند فرانسه، ایتالیا، بلژیك و انگلستان را دید و در این جهانگردی با متفكران و فیلسوفان آن كشورها آشنا شد و بحثها و برخوردهای علمی و فكری داشت .[1][1] - خیابانی تبریزی، ملاعلی، علماءمعاصرین، تهران، مطبعه اسلامیه، 1366ق، صص 257-258.

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است