در
آرشیو خبر
721 مورد
بازدید : 3427      تاریخ درج : 1389/2/26
مشارکت کنید
برای ارسال خبر کلیک کنید


منبع خبر:

کتاب بهترین آفریده؛ نگاهی به انسان شناسی با توشه گیری از آثار شهید مطهری نوشته ابوالفضل ابوالقاسمی به همت مرکز تبلیغی آینده سازان تهیه و از سوی انتشارات بقیة العترة منتشر شد.
 
رویکرد کتاب بهترین آفریده، با توشه گیری از کتاب «انسان و ایمان»، نخستین کتاب از مجموعه «مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی»، اثر شهید استاد مطهری است.
 
کتاب حاضر از پنج خیمه تشکیل شده است. در خیمه اول و دوم ذیل عنوان چرا از دین اثر نمی پذیریم، در پی بررسی عوامل بی تاثیر شده دین به دو عامل عدم تحقیق و تفکر در دین و تبدیل نشدن دانایی به دارایی پرداخته شده است.
 
این دوخیمه در ظاهر با مبحث انسان شناسی مرتبط نیست، اما به دلیل تاثیر آن در ایجاد انگیزه و طرح مباحث اصلی، نویسنده را ناگزیر از ذکر آن کرده است.
 
درخیمه سوم اهمیت انسان شناسی بررسی شده است و به مطالبی چون خودشناسی؛  مقدمه خدا شناسی و اخلاق، برزگترین گناه،  عظمیم ترین مجازات، جایگاه انسان در هستی از دیدگاه قرآن کریم و شناخت آسیب ها می پردازد.
 
خیمه چهارم و خیمه پنجم چرایی آفرینش انسان را در مقایسه انسان و ملک جستجو کرده است.
 
در گزیده ای از خیمه چهارم ذیل عنوان «اهمیت غلبه بر کشش های درونی و شیطان» آمده است: «قرار گرفتن در مسیر غلبه بر خواهش های نفسانی و مبارزه با شیاطین درون و بیرون، تلاش و کوشش بسیاری می طلبد. دشواری این مسیر به میزانی است که کمتر کسی از انسانها توان مقابله با آن و بالا رفتن از سکوی موفقیت را دارند. توجه بسیار متون دینی ما به این تلاش بی وقفه حاکی از ارزش والا و قیمت بی بدیل آن دارد. این متون با واژه «جهاد» یا «جهاداکبر» از این درگیری شدید یاد می کنند.»
 
در پایان همه خیمه های این کتاب موضوعات پژوهشی و منابعی برای مطالعه بیشتر ذکر شده است.
 
کتاب بهترین آفریده، اولین اثر از مجموعه کتابهای«خیمه مطهر» است که در آینده با همین شیوه به موضوعاتی چون راهنما شناسی و معاد شناسی از آثار استاد شهید مرتضی مطهری خواهد پرداخت.
 
کتاب بهترین آفریده؛ نگاهی به انسان شناسی باتوشه گیری از آثار شهید مطهری نوشته ابوالفضل ابوالقاسمی در 115 صفحه و با شمارگان 3000 نسخه برای نخستین بار به همت مرکز تبلیغی آینده سازان تهیه و از سوی انتشارات بقیة العترة منتشر شده است.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است