در
مشارکت کنید
برای ارسال سوال کلیک کنید
 
پرسش:
چرا شهید مطهری در کتاب عدل الهی گفته که صادق هدایت با حیوان فرقی ندارد؟
پاسخ:

 

استاد شهید مطهری در صفحه 161 کتاب «عدل الهی» علت خودکشی صادق هدایت  را ذکر کرده و در صفحه 77 مثالی را که ویلیام جیمز (William James) در مورد نیچه (Nitche) زده، بیان نموده و صادق هدایت را یکی از مصادیق مثال های ویلیام جیمز ذکر کرده اند.

البته، اگر به انسان شناسی (Humanology) دقیق اسلامی بنگریم که ارزش اساسی انسان را در ارزش های متعالی می بیند، برخلاف امانیسم (Humanism) غربی که انسان را مجموعه ای از خواست ها و تمایلات نفسانی و حیوانی ولی پیشرفته تر و تنوع پذیر می نگرد، در این صورت امثال صادق هدایت از مرتبه حیوانیت هم فروترند؛ زیرا حیوان را راهی به سوی کمالات الهی نیست، ولی انسانی که با داشتن گوهر شریف الاهی در نهاد خود که به وسیله آن می تواند از ملک برتر آید، خود را به وادی انحطاط می کشاند در مرتبه ای پایین تر از حیوانات قرار می گیرد.

در همین موضوع می توانید به پیوند های ذیل مراجعه کنید:

1.     بلا و نعمت، نسبی است

2.     صادق هدایت، پیام آور خودکشی

 

مرکز فرهنگی نهاد رهبری در دانشگاه ها ،
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است