در
مشارکت کنید
برای ارسال سوال کلیک کنید
 
پرسش:
اینکه با وجود امر به معروف و نهی از منکر در جامعه نتیجه ی مطلوب به دست نمی آید نشان می دهد که امر به معروف و نهی از منکر راه درستی برای اصلاح جامعه نیست پس باید فکر دیگری برای اصلاح جامعه کرد.
پاسخ:

 

 

امر به معروف و نهی از منکر یگانه اصلی است که ضامن بقای اسلام است و موثر نبودن آن دلائل متعددی دارد که مهمترین آن استفاده از شیوه های نامناسب  و عامل نبودن آمر به معروف و ناهی از منکر است. ما اگر بخواهیم به شکل غیر مستقیم امر به معروف کنیم یکی از راه های آن اینست که خودمان صالح و با تقوا باشیم. وقتی اینطور شدیم مجسمه ای  از امر به معروف و نهی از منکر خواهیم  بود. هیچ چیز، بشر را بیشتر از عمل، تحت تاثیر قرار نمی دهد. «کونوا دعاة للناس بغیر السنتکم» مردم را به دین دعوت کنید اما نه با زبان، با غیر از زبان دعوت کنید. یعنی با عمل خودتان مردم را به اسلام دعوت کنید. انسان وقتی عمل می کند خود به خود با عمل خود جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد. پیغمبر اسلام اگر در آنچه که دستور می دادند اول خود پیش قدم نبودند محال بود دیگران از ایشان پیروی کنند.

(کتاب حماسه حسینی ..... مجموعه آثار استاد شهید مطهری ج 17 ص 253)

،
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است