در
مشارکت کنید
برای ارسال سوال کلیک کنید
 
پرسش:
آیا مباحث آثار شهید مطهری (ره) دارای پراکندگی نیست؟ آیا بهتر نیست به مباحث منسجم‏تر و منظم‏تری بپردازیم؟
پاسخ:

 

مجموعه‏ آثار شهید مطهری (ره) به دلیل دارا بودن نظام مشخص، به منزله‏ یک موضوع واحد است. و پرداختن به موضوعات به ظاهر مختلف، به منزله‏ ی پریدن از شاخه‏ای به شاخه ‏ی دیگر نیست، بلکه همه‏ ی شاخ و برگ و میوه‏های آن به یک بدنه‏  اصلی، که همان انسان‏شناسی است، متصل هستند، و همه آن در جهان بینی وحیانی، براصل و ریشه ‏ی توحید استوار شده است. و در بدو امر، قبل از این که مخاطب توانایی ایجاد ارتباط بین مباحث را پیدا کند، تصوّر پراکندگی امری طبیعی است. همان گونه که دانش ‏آموز در ابتدا با حروف الفبا و در عین حال غیرمرتبط ، نظام آموزشی زبان را شروع می ‏کند و به تدریج پس از فراگرفتن حروف متباین می ‏تواند بین آن‏ها ایجاد ارتباط نموده، کلمه، جمله و نهایتا متن را تنظیم کرده و بنگارد. اگر چه متن و نوشته‏ ای منسجم مورد نظر است، ولی تا ابتدا حروف و کلمات به ظاهر غیر مرتبط آموزش داده نشود، امکان ندارد نتیجه‏ ی مطلوب حاصل گردد. [1][1] - ارجاع به طرح مطالعاتی آثار شهید مطهری دانشگاه امام صادق (ع)

،
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است