در
مشارکت کنید
برای ارسال سوال کلیک کنید
 
پرسش:
می خواستم ببینم یادداشتهای موضوعی استاد همان یادداشتهای الفبایی است که به صورت موضوعی مرتب شده یا از آنهاجداست؟ با تشکر
پاسخ:

«یادداشتهای استاد مطهری» چنانکه از نامش پیداست، مجموعه ای است مشتمل بر کلیه یادداشتهای آن متفکر شهید که به مرور ایام نگاشته اند. این یادداشت ها در سه بخش مرتب شده اند. اول، یادداشت هایی که در دفترچه هایی با شماره مسلسل نوشته شده اند که بیشتر مربوط به ایام طلبگی و دوران جوانی استاد شهید است. دوم، یادداشت هایی که موضوعات آنها به ترتیب حروف الفبا مرتب شده اند و هر موضوعی در حرف مربوط قرار گرفته است. و سوم، یادداشت هایی که چون موضوع آنها دامنه دار بوده و حجم بیشتری را اشغال می کرده است به طور مجزا و خارج از ترتیب الفبایی نگهداری می شده اند.

این یادداشتها به سه مناسبت تحریر شده اند. اول، استاد شهید در حین مطالعه کتب، مطالب جالب توجه را- و احیاناً با اظهارنظر خود- در محل خود از نظر ترتیب الفبایی یادداشت کرده اند و درواقع یک حافظه کتبی برای خود ساخته اند که عنداللزوم به آسانی مطلب مورد نظر را پیدا کنند. مناسبت دوم سخنرانیهای استاد است که ایشان قبل از هر سخنرانی مطالب آن را به صورت نسبتاً مشروح یادداشت می کرده اند. و مناسبت سوم، موضوعات جالب توجه و مورد نیازی بوده است که به ذهن استاد خطور می کرده و نوشتن در آن زمینه را لازم می دیده اند.

یادداشت های الفبایی غالباً اختصاص به یادداشت های کوتاه داشته و یادداشت های موضوعی غالباً مربوط به عناوینی است که نیاز به بحث بیشتر داشته و خود یک موضوع مستقل قابل تحقیق بوده است.

شاید به طور کلی یادداشت های موضوعی نسبت به یادداشت های الفبایی، به حسب طبیعت خود از عمق و انسجام بیشتری برخوردار باشد و البته همچنان حالت یادداشت بودن خود و نه مقاله یا کتاب را حفظ کرده است.

مجموعه یادداشت های شهید مطهری تا جلد هفتم شامل یادداشت های استاد شهید در بخش حروف الفبایی می باشد و مشتمل بر مطالب گوناگونی است که از نظر اختصار و طولانی بودن مختلفند، به طوری که گاه در حد فیش برداری است و اجمالا به مطلبی اشاره شده است و گاه به صورت یک مقاله است.

مجلدات بعدی این مجموعه، یادداشت های موضوعی استاد می باشد که تا کنون چهار مجلد آن یعنی مجلدات 8 تا 11 منتشر شده است. در یادداشت های موضوعی درباره مباحثی همچون توحید، اسلام، قرآن، سیره نبوی، حقوق زن و... بحث شده است.

لازم به ذکر است که در این مباحث گاه به یک دیگر ارجاع داده شده است و یا مطلبی به آنچه در قسمت دیگر آمده افزوده شده است.

فهرست مجلدات یادداشتهای استاد مطهری (تا اردیبهشت 1388)  به این شرح است:

الف. بخش الفبایی

یادداشت های استاد مطهری جلد 1           : حرف الف   

یادداشت های استاد مطهری جلد 2        : حروف ب، پ، ت، ج

یادداشت های استاد مطهری جلد 3        : حروف ح، خ

یادداشت های استاد مطهری جلد 4        : حروف د، ذ، ر

یادداشت های استاد مطهری جلد 5        : حروف ز، س

یادداشت های استاد مطهری جلد 6        : حروف ش، ص، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ک، گ

یادداشت های استاد مطهری جلد 7        :حروف ل، م، ن، و، ه، ی.

ب. بخش موضوعی

یادداشت های استاد مطهری جلد 8 :

مشخصات اسلام

توحید

قرآن

نبوت   

یادداشت های استاد مطهری جلد 9 :

سیره نبوی

امامت

امام علی علیه السلام

حضرت فاطمه علیها السلام

امام حسن علیه السلام

امام سجاد علیه السلام

امام صادق علیه السلام  

امام موسی کاظم علیه السلام

امام رضا علیه السلام

مهدی موعود علیه السلام

یادداشت های استاد مطهری جلد 10 :

جمهوری اسلامی

مسائل حکومت

اسلام و انقلاب

ایران و اسلام

عظمت و انحطاط مسلمین

اسلام و مقتضیات زمان

اجتهاد

امر به معروف و نهی از منکر

بردگی

تکامل

تکامل اجتماعی انسان در تاریخ

جامعه و تاریخ 

یادداشت های استاد مطهری جلد 11 :

انقلاب حقیقی

فطرت

فلسفه اخلاق

عرفان

عشق

زن 

،
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است