در
دانشنامه

این موضوع را در انجمن شهید مطهری پیگیری کنید:

 

1.    خانواده شهید مطهری  

2.    آشنایی با پدر استاد

3.   صفات اخلاقی مادر     

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است