در
مشارکت کنید
برای ارسال پایان نامه کلیک کنید
عنوان انگليسي:
عنوان عربي:
نويسنده:
برات نژاد، محمد رضا
استاد راهنما:
توسلی، غلامعباس
مقطع:
کارشناسي ارشد
استاد مشاور:
رشته گرايش:
استاد ناظر:
دانشگاه:
دانشگاه تهران
تاريخ دفاع:
1376
واحد:
منبع:
چکيده:


پژوهش حاضر شامل هفت فصل است: 1- حوزه معرفتی دین 2- حوزه معرفتی سیاست 3- خلاصه ای از تئوری جامعه شناختی پارسنز 4- مروری بر آراء برخی از صاحب نظران درباره رابطه دین و سیاست 5- نگاهی به وضعیت سیاسی اجتماعی ایران 6- مباحث مربوط به آراء متفکران (بازرگان و مطهری) 7- مقایسه دیدگاههای شهید مطهری و مرحوم بازرگان در خصوص رابطه دین و سیاست. منبع: پایگاه حوزه www.hawzah.net

کلمات کليدي:
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است