در
مشارکت کنید
برای ارسال پایان نامه کلیک کنید
عنوان انگليسي:
عنوان عربي:
نويسنده:
رسولی، زهرا
استاد راهنما:
مقطع:
کارشناسی
استاد مشاور:
رشته گرايش:
استاد ناظر:
دانشگاه:
تاريخ دفاع:
1385
واحد:
منبع:
چکيده:


کتابنامه // بحث جبر و اختیار از مباحث نادر فلسفی است که قدمتی به قدمت اندیشه بشری دارد‎۰ در این نوشتار به بررسی این مسئله از دیدگاه دو فیلسوف بزرگ استاد مطهری و باروخ اسپینوزا پرداخته شده است که هدف آن بیان آراء دو فیلسوف در این زمینه و روشن کردن نقاط مشترک و نقاط اختلاف دیدگاه آنان است‎۰ این نوشتار شامل سه فصل به این شرح می باشد: ابتدا فصلی به واژه شناسی اختصاص داده شده است‎۰ فصل دوم مربوط به بحث اراده الهی می باشد و به این مطلب می پردازد که آیا خداوند دارای اراده است یا نه؟ در صورت داشتن اراده آیا اراده او مطلق و آزاد است یا نه؟ و ‎۰۰۰ و فصل سوم به بحث درباره اختیار انسان می پردازد که اولا منظور دو فیلسوف از اختیار انسان چیست؟ و آیا انسان واقعا مختار است و این حس اختیار داشتن در او بدیهی است یا اینکه نتیجه جهل و غفلت او از علل و عوامل موثر بر افعالش می باشد؟ در خاتمه نکات مشابه و متفاوت دیدگاه دو فیلسوف بیان می شود‎۰ منبع: kamyarsedaghat.blogfa.com

کلمات کليدي:
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است