در
مشارکت کنید
برای ارسال پایان نامه کلیک کنید
عنوان انگليسي:
عنوان عربي:
نويسنده:
امینی مشهدی، سمانه
استاد راهنما:
مقطع:
کارشناسی
استاد مشاور:
رشته گرايش:
استاد ناظر:
دانشگاه:
تاريخ دفاع:
1382
واحد:
منبع:
چکيده:


کتابنامه // بی شک جهان ما پیچیده از شرور اخلاقی و طبیعی است و در یک معنای کلی می توان گفت که شر وجود دارد‎۰ متفکران و فیلسوفان مسلمان و مغرب زمین هر یک به نوعی به بررسی موضوع شر و ارتباط آن با مباحث الهیات پرداخته اند‎۰ تاریخچه این مساله در مغرب زمین به یونانی ها باز می گردد‎۰ آنجا که براهین ذوحدینی را برای طرح انتقادات خود مطرح کردند‎۰ اصل ادعای منتقدان این است که اگر خداوند قدرتی نامحدود دارد باید بتواند همه شرور را از میان بردارد، اما شرور وجود دارد، بنابراین یا او خیرخواه محض نیست و یا دارای قدرت نامتناهی نیست‎۰ مساله شر، قرنها به عنوان دلیلی قوی علیه اعتقاد توحیدی مطرح شده است‎۰ در مقابل متالهان نیز پاسخ هایی را در دو بخش دفاعیات و تئودیسی در رد شبهات مطرح نموده اند‎۰ الوین پلنتینگا در عصر حاضر در پاسخ به انتقادات مهم جی ال‎۰ مکی مبنی بر ناسازگاری منطقی گزاره های خدا وجود دارد و شر وجود دارد، پاسخ خود را به عنوان دفاع مبتنی بر اختیار مطرح کرد‎۰ در عصر حاضر و در میان فیلسوفان مسلمان معاصر نیز شهید مطهری، عقائد خویش را پیرامون مساله شر و عدل الهی به نحو گسترده ای بیان کرده است‎۰ ایشان ضمن آنکه شر را امری عدمی دانسته، امری جدائی ناپذیر از نظام عالم می داند‎۰ در این رساله پس از بیان آراء و عقائد فیلسوفان مغرب و مشرق زمین به ویژه دو فیلسوف خداشناس، استاد مطهری و پلنتینگا نکات اشتراک و افتراق عقائد آنان ارزیابی شده است‎۰ منبع: kamyarsedaghat.blogfa.com

کلمات کليدي:
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است