در
مشارکت کنید
برای ارسال پایان نامه کلیک کنید
عنوان انگليسي:
عنوان عربي:
نويسنده:
علی اصغر ترکاشوند
استاد راهنما:
احمد بهشتی
مقطع:
کارشناسی
استاد مشاور:
مهدی نجفی افرا
رشته گرايش:
استاد ناظر:
دانشگاه:
دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشکده الهیات ، فلسفه و معارف اسلامی
تاريخ دفاع:
1382
واحد:
تهران مرکزی
منبع:
منبع: kamyarsedaghat.blogfa.com
چکيده:


هدف پژوهش تبیین و بررسی مهمترین نکته نظرات و نوآوری های فلسفی استاد مطهری در مباحث مربوط به معرفت شناسی و هستی شناسی است روش پژوهش فیش برداری و کتابخانه ای است نتیجه کلی : نکته سنجی های دقیق استاد در زمینه معرفت شناسی که نشان از استحکام معرفت شناسی اسلامی دارد به تصویر درآمده و معرفت شناسی غرب نیز با عنایت به کاستی های آن نقادی گردیده است و در مباحث هستی شناسی نیز ضمن تلاش جهت گره گشایی از بعض مباحث فلسفی بسیاری از نوآوری های استاد دراین زمینه تبیین و بررسی گردیده است .

کلمات کليدي:
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است