در
مشارکت کنید
برای ارسال پایان نامه کلیک کنید
عنوان انگليسي:
عنوان عربي:
نويسنده:
محمد حسن قدسی مهر
استاد راهنما:
حجت الاسلام دکتر احمد واعظی
مقطع:
کارشناسی
استاد مشاور:
دکتر محمد محمدرضایی
رشته گرايش:
فلسفه
استاد ناظر:
دانشگاه:
دانشگاه باقرالعلوم(ع)
تاريخ دفاع:
1387
واحد:
قم
منبع:
سایت مجمع عالی حکمت اسلامی
چکيده:


مباحث و مسائل اخلاق از جمله موضوعاتی بوده که عالمان دینی در همه اعصار به آن پرداخته اند. با این همه، مسائل راجع به اخلاق به ویژه فلسفه اخلاق سهم بسیار ناچیزی از میراث علمی اندیشمندان دینی گذشته را به خود اختصاص داده است و افرادی مانند علامه طباطبایی و استاد شهید مطهری با وجود آنکه در رابطه با مسائل فلسفه اخلاق بحث نموده اند، موفق به تنظیم و تدوین آن نشده اند. ما در این رساله در صدد هستیم که مباحث و دیدگاه های این دو شخصیت بزرگ را به صورت منظم و مدون تبیین و بررسی نموده و در اختیار تشنگان اخلاق ناب محمدی قرار دهیم. ما در ابتدا به تعریف و تشریح مسائل فلسفه اخلاق پرداخته ایم و سپس مفاهیم و گزاره های اخلاقی و دیدگاه های علامه و استاد مطهری در این ارتباط و نظریه اعتباریات و رابطه ادراکات اعتباری با نسبی گرایی را بیان نموده ایم و راه حل هایی نیز برای برطرف نمودن شائبه نسبی گرایی از نظریه اعتباریات ارائه نموده ایم. در بخش معیارهای اخلاقی ابتدا به بیان نظریات مطرح شده در رابطه با آن و سپس به مکتب اخلاقی علامه با نام [مکتب توحیدی اسلام] و مکتب اخلاقی استاد مطهری با نام [نظریه پرستش] پرداخته ایم. و در انتها به مبحث رابطه دین و اخلاق پرداختیم و دیدگاه علامه طباطبایی و استاد مطهری را نیز در این ارتباط بیان نموده ایم. واژگان کلیدی: 1. حسن و قبح؛ 2. باید و نباید؛ 3. ادراکات اعتباری؛ 4. نظریه پرستش؛ 5. مکتب اخلاق توحیدی؛ 6. دین و اخلاق؛ 7. علامه طباطبایی؛ 8. شهید مطهری.

کلمات کليدي:
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است