در
کتابخانه
بازدید : 186462تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
ما در بحث خودمان رسیده ایم به جایی كه هم با یك بحث بسیار مشكل علمی و عقلی و فلسفی سر و كار داریم و هم با یك بحث بسیار مشكل قرآنی، و آن مسأله ی روح است. آیات قرآن كه به طور كلی در آنجا كلمه ی روح آمده است آیاتی است كه تفسیر و توجیه آنها نیازمند به تدبر خیلی زیاد است و نمی توان ادعا كرد كه خیلی واضح و روشن است، و از جنبه ی علمی و عقلی هم این بحث بحث بسیار دشواری است.

وعده دادیم كه در این جلسه راجع به آیاتی از قرآن كه در آنها كلمه ی روح آمده است بحثی كنیم ولی می بینیم كه آن قسمتهای دیگر هم هنوز نیازمند به بحث است و مخصوصا بحثهایی كه جناب آقای مهندس بازرگان در كتاب ذره ی بی انتها كرده اند، بحثهای خوب و مفیدی است و ما یك قسمتش را بحث كردیم، بعد فكر كردیم یك قسمت دیگری هم باز ادامه دهیم. حالا اول بر حسب وعده ای كه كردیم، درباره ی آیاتی از قرآن كه در آنها كلمه ی روح آمده است مقداری بحث می كنیم و بدون اینكه ادعا كنیم كه می توانیم صد در صد توجیه كنیم، اجمالا می فهمیم كه در قرآن از یك حقیقتی به نام روح یاد شده است.
مجموعه آثار شهید مطهری . ج4، ص: 729
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است