در
کتابخانه
بازدید : 199301تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
32. شیخ محمد حسن صاحب كتاب جواهرالكلام كه شرح شرایع محقق است و می توان آن را دائرة المعارف فقه شیعه خواند. اكنون هیچ فقیهی خود را از جواهر بی نیاز نمی داند. این كتاب مكرر چاپ سنگی شده است و اخیراً با چاپ حروفی در قطع وزیری مشغول چاپش هستند و در حدود پنجاه جلد 400 صفحه ای یعنی در حدود بیست هزار صفحه خواهد شد. كتاب جواهر عظیمترین كتاب فقهی مسلمین است و با توجه به اینكه هر سطر این كتاب مطلب علمی است و مطالعه یك صفحه آن وقت و دقت زیاد می خواهد می توان حدس زد كه تألیف این كتاب بیست هزار صفحه ای چقدر نیرو برده است. سی سال تمام یكسره كار كرد تا چنین اثر عظیمی به وجود آورد. این كتاب مظهر نبوغ و همت و استقامت و عشق و ایمان یك انسان به كار خویشتن است. صاحب جواهر شاگرد كاشف الغطاء و شاگرد شاگرد او سید جواد صاحب مفتاح الكرامه است و خود در نجف حوزه عظیمی داشته و شاگردان زیادی تربیت كرده است. صاحب جواهر عرب است. در زمان خود مرجعیت عامه یافت و در سال 1266 كه اوایل جلوس ناصرالدین شاه در ایران بود درگذشت.

33. شیخ مرتضی انصاری. نسبش به جابر بن عبد اللّه انصاری از صحابه بزرگوار رسول خدا می رسد. در دزفول متولد شده و تا بیست سالگی نزد پدر خود
مجموعه آثار شهید مطهری . ج20، ص: 87
تحصیل كرده و آنگاه همراه پدر به عتبات رفته است. علمای وقت كه نبوغ خارق العاده او را مشاهده كردند از پدر خواستند كه او را نبرد. او در عراق چهار سال توقف كرد و از محضر اساتید بزرگ استفاده كرد. آنگاه در اثر یك سلسله حوادث ناگوار به وطن خویش بازگشت. بعد از دو سال بار دیگر به عراق رفت و دو سال تحصیل كرد و به ایران مراجعت نمود. تصمیم گرفت از محضر علمای بلاد ایران استفاده كند. عازم زیارت مشهد شد و در كاشان با حاج ملا احمد نراقی صاحب كتاب مستندالشیعه و صاحب كتاب معروف جامع السعادات فرزند حاج ملا مهدی نراقی سابق الذكر ملاقات كرد. دیدار نراقی عزم رحیل او را مبدل به اقامت كرد و سه سال در كاشان از محضر او استفاده كرد و آنگاه به مشهد رفت و پنج ماه توقف نمود. شیخ انصاری سفری به اصفهان و سفری به بروجرد رفته و در همه سفرها هدفش ملاقات اساتید و استفاده از محضر آنها بوده است. در حدود سالهای 1252 و 1253 برای آخرین بار به عتبات رفت و به كار تدریس پرداخت. بعد از صاحب جواهر مرجعیت عامه یافت.

شیخ انصاری را «خاتم الفقهاء و المجتهدین» لقب داده اند. او از كسانی است كه در دقت و عمق نظر بسیار كم نظیر است. علم اصول و بالتبع فقه را وارد مرحله جدیدی كرد. او در فقه و اصول ابتكاراتی دارد كه بی سابقه است. دو كتاب معروف او رسائل و مكاسب كتاب درسی طلاب شده است. علمای بعد از او شاگرد و پیرو مكتب اویند. حواشی متعدد از طرف علمای بعد از او بر كتابهای او زده شده. بعد از محقق حلّی و علامه حلّی و شهید اول، شیخ انصاری تنها كسی است كه كتابهایش از طرف علمای بعد از خودش مرتب حاشیه خورده و شرح شده است.

زهد و تقوای او نیز ضرب المثل است و داستانها از آن گفته می شود. شیخ انصاری در سال 1281 در نجف درگذشته و همان جا دفن شده است.

34. حاج میرزا محمد حسن شیرازی، معروف به میرزای شیرازی بزرگ. ابتدا در اصفهان تحصیل كرد و سپس به نجف رفت و در حوزه درس صاحب جواهر شركت كرد و بعد از او به درس شیخ انصاری رفت و از شاگردان مبرّز و طراز اول شیخ شد.

بعد از شیخ انصاری مرجعیت عامه یافت. در حدود بیست و سه سال مرجع ع