در
کتابخانه
بازدید : 32529تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
اما اثر شیوع بی عدالتیهای اجتماعی در فساد اخلاق و ناراحتیهای روحی. اخلاق خوب و بد هم مثل همه ی چیزهای دیگر دنیا سبب و علت دارد، بی جهت پیدا نمی شود. سرشت و طینت مؤثر است، اوضاع محیط و تلقینات محیط مؤثر است.

یكی از اموری هم كه قطعاً تأثیر دارد در فساد اخلاق و روحیه را مسموم و بیمار می كند، محرومیتها و احساس مغبونیت هاست. حسادتها، كینه ها، عداوتها، بدخواهی ها همه از همین جا پیدا می شود.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است