در
کتابخانه
بازدید : 18310تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
این سخنرانی در شب 26 رجب 1382 هجری قمری ایراد شده است.

در جلسه ی پیش [1]به این مطلب اشاره كردم كه یكی از اموری كه سبب تكمیل و تهذیب نفس و تصفیه ی اخلاق و تهییج قوا و نیروهای نهفته ی وجود انسان می شود و در حكم نیروی محرك دستگاه وجود انسان است، شداید و سختیها و مصیبتهاست.

اكنون می خواهم در اطراف همین مطلب توضیحی بدهم.


[1] [مقصود بحث «مبانی اولیه ی حقوق از نظر اسلام» است كه در كتاب بیست گفتار قبل از این بحث آمده است. ]
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است