در
کتابخانه
بازدید : 475413تاریخ درج : 1391/03/27
Skip Navigation Links.
شناسه کتاب
Expand <span class="Sanad">حرف «ب» </span>حرف «ب»
Expand حرف پحرف پ
Collapse حرف تحرف ت
تاریخ- نقش انبیا در تحول تاریخ
تاریخ فقه و فقها
تاریخ هجری- مسأله ی تغییر تاریخ هجری به مسیحی و نقدآقای محیط طباطبایی
تبلیغ و هدایت و نقش مستقل آن
تبلیغ و هدایت و نقش مؤثر آنها
تبلیغ
یادداشت روش تبلیغ
تبلیغ و دعوت
تبلیغ
تبلیغ- حسینیه ی هدایت شیراز (9 و 10 و 11 فروردین 51)
راه و روش تبلیغ دین
تجمّل
تحریفات
تحریف كلمه
تحمل و سعه ی صدر نسبت به عقاید و سلیقه های دیگران
تحولات اجتماعی
تربیت آدمكش در آمریكا
تربیت اسلامی
تربیت و ایدئولوژی
تربیت كودكان و جوانان در آلمان- هدف
تربیت و اخلاق و هماهنگی
تربیت و فطرت و فرق تربیت با صنعت
تربیت و شكفتگی روح، ماهیت تربیت
ترس و دلهره
تربیت- اثر معكوس- تربیت متناسب با زمان- قوه ی نقادی
تربیت از راه میلها و رغبتها نه از راه ترس
تربیت نااهلان
تربیت و اصلاح نفس- تربیت شعور باطن
تربیت اولاد- مدارك
مراحل تربیت
تربیت كودك
تربیت مبنی بر ترس، خرس مآبانه
تربیت- نرمی در جای درشتی و درشتی در جای نرمی
تربیت
تربیت ملی
تربیت اسلامی
تربیت- عوامل سوء تربیت
ترك
تزكیه ی نفس- میلهای خفته
تزكیه ی نفس، بدبینی به نفس
تزكیه ی نفس، انسان سالم
تزكیه ی نفس- اثر سختگیری های افراطی
تزكیه ی نفس- معنی ترك خودپرستی- تفاوت تعبیر قرآنی و تعبیر مزدایی
یادداشت تزكیه ی نفس
تزكیه ی نفس
تزكیه ی نفس- نفس امّاره- لزوم حكومت عاقله
تزكیه ی نفس فلسفی و تزكیه ی نفس عرفانی
تزكیه ی نفس و احتیاج به مربی و مرشد در نزد صوفیه یا احتیاج به روانپزشك
تزكیه ی نفس
تزكیه و جهاد نفس- مدارك و منابع
تزكیه ی نفس
تزكیه ی نفس- حق بدن
تزكیه ی نفس- روایات
تزكیه و جهاد نفس- روایات
تزكیه ی نفس- اخلاص
تزكیه ی نفس
راههای اصلاح اخلاق و تزكیه ی نفس
تزكیه ی نفس- علل فساد اخلاق
تزكیه ی نفس و ترك دنیایی كه نیرو و آزادی است
مسائل مربوط به تزكیه ی نفس
تزكیه ی نفس
تزكیه ی نفس- جهاد با نفس
تسلیم
تسلیم در برابر حقیقت
تسلیم به راه هر مقصد
تصوف، كتب عرفانی
تصوف- چنته ی فقر
تعصب
تعلیم و تربیت اسلامی
تضاد
تعارف
تعاون
تعرّب بعدالهجرة
تعصب دینی از نظر سید جمال
تعلیم و تربیت اسلامی
تعلیم و تربیت اسلامی
تعلیم و تربیت اسلامی
تعلیم و تربیت اسلامی
یادداشت تعلیم و تربیت اسلامی
تعلیم و تربیت مكانیكی
تعلیم و تربیت اسلامی
مسائل تعلیم و تربیت
مسائل تعلیم و تربیت اسلامی
یادداشت تعلیم و تربیت اسلامی جلسه شب سوم خرمشهر
تعلیم و تربیت اسلامی- عامل زمان
تفاهمات اسلامی درس اول: حسن تفاهم
درس دوم: آیات و احادیث
درس سوم: نقش حج در وحدت وتفاهم مسلمانان
تفاهمات اسلامی
تفتیش عقاید، مدارك
تفتیش عقاید در مسیحیت
تفسیر سوره ی حمد- صراط مستقیم
مقدمه ی تفسیر حمد- جواد صابر
تفقّه و تفكر
تفقه و بصیرت
تفكر
تقلید
آیات ذمّ تقلید
تقلید
تقوا و آرزو و سعادت
تقیه ی سیاسی
تقیه و پفیوزی
تقیه و نفاق
تقیه- دو تفسیر برای تقیه
تقیه
تقیه- امر به معروف و نهی از منكر
تقیه
تقیه- خروج بالسیف
تقیه
راز تكامل
تكامل تاریخی انسان
تكامل تاریخ و مفهوم آن
تكفیرها
تمدن غرب- جنایت در آمریكا
تمدن
تمدن جدید- آمار جنایت در آمریكا
تمدن و خودكشی
تمدن جدید و مشخصات آن
تمدن خارجی
تمدن- هدف تمدن چیست؟
تمدن و دین
تمدن، علل انحطاط تمدنها، اسلام و مقتضیات زمان
تمدن و علل انحطاط آن
تمدن امروز
تمدن اسلامی
تمدن اسلام- مدارك
انگیزه های تمدن اسلامی
تمدن اسلامی- علت انحطاط مسلمین از نظر سید جمال
تمدن اسلامی- علل انحطاط مسلمین از نظر كواكبی
تمدن جدید- آمریكا
تمدن و اعتیاد
تمدن جدید، آثار ماشین
تمدن- عناصر تمدن و فرهنگ
تمدن معاصر- مشكلات امروز
تمدن ماشینی و انقلاب صنعتی، یا خطای فرزند آدم
تمدن اسلام- انگیزه ها و عواملش
تمدن امروز و گرسنگی دو سوم سكنه ی جهان
تنهایی
تواضع
توتم و تابو
توكل
توكل- مدارك
توكل و كار و تحصیل رزق
اتقوا مواضع التهم
تهمت و فحاشی
Expand حرف جحرف ج
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
(یادداشت شب 4 فروردین 53، خرمشهر) 1. قرآن و مقایسه اش با عصای موسی برای موسی و دم عیسی برای عیسی 2. چرا معجزه ی خاتم الانبیاء از نوع كتاب شد، در حقیقت دلیل عین مدعا شد؟ 3. تلاوت رسول خدا و جاذبه ی آن و كشیدن افراد به سوی قرآن:

داستان ولید و اختس و دو نفر دیگر، داستان اسلام عمر، داستان اسلام ابوذر، داستان مصعب بن عمیر و یكی از رجال انصار، داستان مردی كه پنبه به گوش كرده بود (ظاهراً اسعدبن زرارة) 4. عادت حفظ قرآن از صدر اسلام، حفظ قرآن در پاكستان 5. اهتمام عظیم مسلمین در امر قرآن 6. یگانه مایه ی امید قرآن است: مادام القرآن یتلی والكعبة یحج و محمّد یذكر فالنصرانیة علی خطر عظیم.

7. كوتاهی ما درباره ی قرآن در مدارس 8. اعجاز قرآن از جنبه ی لفظی و هنری و بیانی و اعجاز از جنبه ی معنوی و علمی و فكری 9. قرآن نه شعر است و نه نثر معمولی، زیرا وزن و قافیه ندارد و تخیّل هم در آن به كار نرفته است. در عین حال از نوعی آهنگ نثری برخوردار است كه می بینیم، آنهم آهنگ روحانی. دستور ائمه ی اطهار به تلاوت آهنگین قرآن. تفاوت سخنان پیغمبر و علی با قرآن.

10. انسانِ قرآن باید بداند: از كجا آمده، در كجا هست، به كجا می رود، چگونه باید باشد، چه باید بكند؟ 11. موضوعات: حق، صفات حق، فرشتگان، تأیید حق و توكل به او، بی نیازی از غیر او، هجرت به سوی او، حماسه ی استغنای از غیر او، نعمتهای این جهان، نعمتها و عذابهای آن جهان، اخلاق، تزكیه،
جلد دوم . ج2، ص: 184
صبر، رضا، محبت، عدل، توكل، احسان، صدق، امانت، شجاعت، شكر، نورانیت قلب، اتحاد و اتفاق، امر به معروف و نهی از منكر، جهاد، عزت و كرامت احكام: نماز، روزه، حج، جهاد، نذر، غبن، بیع، رهن، اجاره، هبه، نكاح، طلاق، ظهار، قصاص، حدود تاریخ اسلام، قصص و تواریخ گذشته: قرار گرفتن سه گروه در برابر یكدیگر: مؤمن، كافر، منافق تسبیح موجودات، عالم پس از مرگ، عالم قیامت جهان و سنن جهان، ناپایداری دنیا و دلبستگی به جهان جاوید 12. به طوركلی بحث درباره ی خدا و ماوراء الطبیعه و غیب از مبدأ تا منتها، و بحث درباره ی انسان از اخلاق و سرشت و حالات فردی و اجتماعی، و دیگر جهان و سنن و قوانین خلقت و مخلوق بودن آن 13. پانزده آیه در تنزیه و پنجاه آیه در توصیف 14. تفاوت [خدای ] پیامبران با [خدای ] فلاسفه كه با انسان خشنودی متقابل دارد، در داد و ستد است و مایه ی انس و آرامش دل اوست. قرآن انسان «قائم اللیل و صائم النهار» [تربیت می كند. ]
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است