در
کتابخانه
بازدید : 475427تاریخ درج : 1391/03/27
Skip Navigation Links.
شناسه کتاب
Expand <span class="Sanad">حرف «ب» </span>حرف «ب»
Expand حرف پحرف پ
Collapse حرف تحرف ت
تاریخ- نقش انبیا در تحول تاریخ
تاریخ فقه و فقها
تاریخ هجری- مسأله ی تغییر تاریخ هجری به مسیحی و نقدآقای محیط طباطبایی
تبلیغ و هدایت و نقش مستقل آن
تبلیغ و هدایت و نقش مؤثر آنها
تبلیغ
یادداشت روش تبلیغ
تبلیغ و دعوت
تبلیغ
تبلیغ- حسینیه ی هدایت شیراز (9 و 10 و 11 فروردین 51)
راه و روش تبلیغ دین
تجمّل
تحریفات
تحریف كلمه
تحمل و سعه ی صدر نسبت به عقاید و سلیقه های دیگران
تحولات اجتماعی
تربیت آدمكش در آمریكا
تربیت اسلامی
تربیت و ایدئولوژی
تربیت كودكان و جوانان در آلمان- هدف
تربیت و اخلاق و هماهنگی
تربیت و فطرت و فرق تربیت با صنعت
تربیت و شكفتگی روح، ماهیت تربیت
ترس و دلهره
تربیت- اثر معكوس- تربیت متناسب با زمان- قوه ی نقادی
تربیت از راه میلها و رغبتها نه از راه ترس
تربیت نااهلان
تربیت و اصلاح نفس- تربیت شعور باطن
تربیت اولاد- مدارك
مراحل تربیت
تربیت كودك
تربیت مبنی بر ترس، خرس مآبانه
تربیت- نرمی در جای درشتی و درشتی در جای نرمی
تربیت
تربیت ملی
تربیت اسلامی
تربیت- عوامل سوء تربیت
ترك
تزكیه ی نفس- میلهای خفته
تزكیه ی نفس، بدبینی به نفس
تزكیه ی نفس، انسان سالم
تزكیه ی نفس- اثر سختگیری های افراطی
تزكیه ی نفس- معنی ترك خودپرستی- تفاوت تعبیر قرآنی و تعبیر مزدایی
یادداشت تزكیه ی نفس
تزكیه ی نفس
تزكیه ی نفس- نفس امّاره- لزوم حكومت عاقله
تزكیه ی نفس فلسفی و تزكیه ی نفس عرفانی
تزكیه ی نفس و احتیاج به مربی و مرشد در نزد صوفیه یا احتیاج به روانپزشك
تزكیه ی نفس
تزكیه و جهاد نفس- مدارك و منابع
تزكیه ی نفس
تزكیه ی نفس- حق بدن
تزكیه ی نفس- روایات
تزكیه و جهاد نفس- روایات
تزكیه ی نفس- اخلاص
تزكیه ی نفس
راههای اصلاح اخلاق و تزكیه ی نفس
تزكیه ی نفس- علل فساد اخلاق
تزكیه ی نفس و ترك دنیایی كه نیرو و آزادی است
مسائل مربوط به تزكیه ی نفس
تزكیه ی نفس
تزكیه ی نفس- جهاد با نفس
تسلیم
تسلیم در برابر حقیقت
تسلیم به راه هر مقصد
تصوف، كتب عرفانی
تصوف- چنته ی فقر
تعصب
تعلیم و تربیت اسلامی
تضاد
تعارف
تعاون
تعرّب بعدالهجرة
تعصب دینی از نظر سید جمال
تعلیم و تربیت اسلامی
تعلیم و تربیت اسلامی
تعلیم و تربیت اسلامی
تعلیم و تربیت اسلامی
یادداشت تعلیم و تربیت اسلامی
تعلیم و تربیت مكانیكی
تعلیم و تربیت اسلامی
مسائل تعلیم و تربیت
مسائل تعلیم و تربیت اسلامی
یادداشت تعلیم و تربیت اسلامی جلسه شب سوم خرمشهر
تعلیم و تربیت اسلامی- عامل زمان
تفاهمات اسلامی درس اول: حسن تفاهم
درس دوم: آیات و احادیث
درس سوم: نقش حج در وحدت وتفاهم مسلمانان
تفاهمات اسلامی
تفتیش عقاید، مدارك
تفتیش عقاید در مسیحیت
تفسیر سوره ی حمد- صراط مستقیم
مقدمه ی تفسیر حمد- جواد صابر
تفقّه و تفكر
تفقه و بصیرت
تفكر
تقلید
آیات ذمّ تقلید
تقلید
تقوا و آرزو و سعادت
تقیه ی سیاسی
تقیه و پفیوزی
تقیه و نفاق
تقیه- دو تفسیر برای تقیه
تقیه
تقیه- امر به معروف و نهی از منكر
تقیه
تقیه- خروج بالسیف
تقیه
راز تكامل
تكامل تاریخی انسان
تكامل تاریخ و مفهوم آن
تكفیرها
تمدن غرب- جنایت در آمریكا
تمدن
تمدن جدید- آمار جنایت در آمریكا
تمدن و خودكشی
تمدن جدید و مشخصات آن
تمدن خارجی
تمدن- هدف تمدن چیست؟
تمدن و دین
تمدن، علل انحطاط تمدنها، اسلام و مقتضیات زمان
تمدن و علل انحطاط آن
تمدن امروز
تمدن اسلامی
تمدن اسلام- مدارك
انگیزه های تمدن اسلامی
تمدن اسلامی- علت انحطاط مسلمین از نظر سید جمال
تمدن اسلامی- علل انحطاط مسلمین از نظر كواكبی
تمدن جدید- آمریكا
تمدن و اعتیاد
تمدن جدید، آثار ماشین
تمدن- عناصر تمدن و فرهنگ
تمدن معاصر- مشكلات امروز
تمدن ماشینی و انقلاب صنعتی، یا خطای فرزند آدم
تمدن اسلام- انگیزه ها و عواملش
تمدن امروز و گرسنگی دو سوم سكنه ی جهان
تنهایی
تواضع
توتم و تابو
توكل
توكل- مدارك
توكل و كار و تحصیل رزق
اتقوا مواضع التهم
تهمت و فحاشی
Expand حرف جحرف ج
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
1. جزم و یقین به صحت آیین و مسلك 2. اعتقاد به فطری و طبیعی بودن مسلك و هماهنگی آن با قوانین موجود و محسوس نه تضاد آن 3. پیروزی حق یا پیروزی مسلك (و شكست ناپذیری مسلك) . اصل جهان بر پیروزی حق است.

4. ایمان به صحت اخلاقی مسلك و هماهنگی با وجدان اخلاقی 5. تنفر از ظلم و استثمار و بی عدالتی و ناهماهنگی آنها با ناموس جهان و ضدیت آنها با تكامل دنیوی و سعادت اخروی 6. ایمان به آینده 7. و بالاخره نوعی آگاهی وجدان كه فرد مسلمان را مبدل به یك مجاهد فداكار می كند 8. تربیت شعور باطن. رجوع شود به ورقه های «معجزه و خرق عادت» ، آنچه از كتاب تداوی روحی كاظم زاده ی ایرانشهر، ص 18 و
جلد دوم . ج2، ص: 191
19 نقل شده است.

9. روح اجتماعی و تعاون و ترك انعزال و انزوا و تكروی- و لیس امرؤ و ان عظمت. . . بفوق ان یعان. 10. روح دموكراسی و آزادمنشی و تحمل عقاید دیگران و پرهیز از لجاج و استبداد و پرهیز از تمكین و تسلیم و المأمور معذور 11. اینكه در عبادت نظر به معنویت خود عبادت باشد و نظر به خود انقطاع به حق و پیوستن به او در كار باشد نه طمع به بهشت و یا ترس از دوزخ، و اینكه درعین حال عبادت بهشت و جهنم هم نوعی تعالی است (مسأله ی دعا و نیایش و كنه آن) 12. مسأله ی محبت و اینكه باید این حس پرورش داده شود، و همچنین احسان و حدود آنها 13. اینكه ایجاد بغض و كینه و تنفر و لعن چه اندازه مطلوب است و آیا تربیت دینی فقط باید براساس محبت باشد و نه بغض، و یا بغض و به اصطلاح تبرّا نیز جزئی لازم از تربیت است 14. مسأله ی تعصب ممدوح و تعصب مذموم، تعصب منطقی و تعصب غیرمنطقی 15. از اینجا باید شروع شود كه تربیت، پرورش است یا صنعت و ساختن؟ جواب این است كه هم پرورش است و هم صنعت، همچنان كه به تفصیل در جلسات معارف اسلامی و جلسات انجمنی و جلسات انجمن پزشكان گفته شده است.

16. این پرورش متوجه چند چیز است:

الف. جسم؛ پرورش جسم غیر از تن پروری مصطلح است و میان ایندو عموم من وجه است.

ب. پرورش عقل و مبارزه با عوامل ضدعقل (به عبارت دیگر پرورش ذهن) ج. پرورش اراده و اینكه اراده غیر از میل است، و تفاوت آنها و بالأخره مسأله ی مالكیت و تسلط بر خویشتن
جلد دوم . ج2، ص: 192
د. پرورش ذوق و زیبایی، فصاحت، شعر، جمال صورت، جمال طبیعت و اینكه آنچه ممنوع است آنجاست كه پای تحریك شهوات به میان می آید و تفكیك آنها خیلی دشوار است هـ. پرورش حس دعا و نیایش و عبادت و بحثی درباره ی عبادتهای عارفانه و عبادتهای زاهدانه برای بهشت و جهنم (ورقه های «عبادت» سخن اینشتین، اقبال، ویلیام جیمز) و. پرورش محبت و دوستی و بحثی درباره ی پرورش بغض و تنفر (تبرّا) نسبت به فاسدان، ضدانسانها، معاندان، و اینكه بسیاری بغضها و محبتها عقلانی و منطقی است و به عبارت دیگر بسیاری بغضها ناشی از محبت است ز. علم و حقیقت، پرورش حقیقت جویی و تسلیم حقیقت شدن و علم و حكمت را حتی از مشرك گرفتن.

اینجاست كه پای عدم تعصب جاهلانه به میان می آید.

ح. مهارت در كارهای تكنیكی ط. حماسه و شجاعت ی. تربیت شعور باطن یا. پرورش همت و بلندنظری، نه كوچك نظری و نام آن را تواضع گذاشتن یب. تكیه به عمل كردن و پرهیز از اتكاء به غیر در سعادت و یا متهم كردن زمین و آسمان كه: «و كلّ انسان الزمناه طائره فی عنقه» ، پرهیز از تكیه ی بی جهت به شفاعت و انتساب، پرهیز از تحقیر عمل و ارزش آن یج. پرهیز از نازپروردگی و القاء نفس در شداید و عسرها
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است