در
کتابخانه
بازدید : 626904تاریخ درج : 1391/03/27
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
اما همه ی فطرتها به یك فطرت اصلی برمی گردد و آن كمال لایتناهی خواستن است. مثلاً فطرت پرستش، طلب و تقرب به لایتناهی است. اخلاق، تخلق به صفات كمالیه ی حق است و هنر و زیبایی، مظاهر حسن و جمال اوست آنچنان كه عرفا می گویند، و عشق نیز میل به گم شدن و فانی شدن در اوست، و تملك و تصاحب مظهر مالك بودن اوست.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است